کد خبر : 20201

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس:

سپاه حفاظت هواپیمایی الگوی دنیا در ترانزیت هوایی است

سپاه حفاظت هواپیمایی الگوی دنیا در ترانزیت هوایی است

آیت الله صفایی بوشهری در مراسم سال روز تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی در سالن 22 بهمن سپاه امام صادق (ع) گفت: دشمنان انقلاب اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با نگاه تخریبی قصد داشتند با ناامن کردن عرصههای ترانزیتی کشور به جامعه بین المللی اعلام کنند که انقلاب اسلامی توانایی برقراری امنیّت در این عرصه را ندارد.

به گزارش بوشهر24، حضرت آیت الله صفایی بوشهری ترانزیت هوایی را مهمترین عرصه ترانزیتی برای ضربه زدن دشمنان عنوان و افزود: دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال این مسئله هستند که وقتی یک هواپیما ربایش شد عملیّات رسانهای گستردهای را آغاز و به مردم و جامعه بین المللی اعلام کنند که ترانزیت هوایی ما دچار بحران است و ایران امنیّت هوایی ندارد.

نماینده ولی فقیه در بوشهر تأکید نمود: امروز سپاه حفاظت هواپیمایی الگویی برای سراسر دنیا در عرصه ترانزیت هوایی است.

ایشان کار سپاه حفاظت هواپیمایی را کاری فوق العاده استراتژیک عنوان و تصریح کرد: بنابر مطالعات راهبردی در حوزه ترانزیت، لازم است در این عرصه نیز اقتدار داشته باشیم که در این میان اقتدار در عرصه ترانزیت هوایی در اولویّت قرار دارد.

ارسال نظر