کد خبر : 20222

تلاش های دشمن جهت از یاد رفتن خیانت عوامل داخلی به ایران و مردم؛

روایت ابوالقاسم طالبی از توصیه رهبری به رئیس جمهور

/598

ارسال نظر