کد خبر : 20227

روایت از آتش زدن یک بسیجی در فتنه88

روایت شهید علیرضا ستاری، یکی از جانبازان فتنه 88 که در اثر جراحات ناشی از ضربات فتنه گران در روز عاشورای 88 شهید شد،  از آتش زدن یک بسیجی در روز عاشورای سال ۸۸

/رجا نیوز

ارسال نظر