کد خبر : 20366

اداره ورزش و جوانان اعلام کرد:

فراخوان مزایده عمومی اماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهرسال98-97

فراخوان مزایده عمومی اماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهرسال98-97

اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در نظر دارد در راستای اجرای ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اماکن ورزشی تحت نظر خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره 3ساله واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) مراجعه نمایند

به گزارش بوشهر24; اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در نظر دارد در راستای اجرای ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اماکن ورزشی تحت نظر خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره 3ساله واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) مراجعه نمایند.
 
* مدارک مورد نیاز متقاضی جهت بارگذاری در سامانه ستاد : الف- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر، و ارائه گواهی عدم اعتیاد (روسای هیئت های ورزشی وباشگاههای دارای پروانه فعالیت ورزشی از این بند معاف می گردند) ب – ارائه کپی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کامل متوسطه برای اشخاص حقیقی ح- داشتن حداقل سن 25 سال تمام(ارائه کپی از صفحه اول شناسنامه) د- ارائه کپی از کارت پایان خدمت و یا معافیت برای متولدین 1338 به بعد و- ارائه اصل فیش واریزی 5% قیمت کارشناسی 3ساله هر مکان ورزشی مورد تقاضا به شماره حساب سیبا 2170551008007 بانک ملی شعبه گلشن بنام بانک رد وجوه سپرده اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر(قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی) یا ارائه اصل ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده ه- ارائه ابلاغ روئسای هیئت های ورزشی استان وشهرستان ها و کپی از پروانه فعالیت باشگاههای ورزشی الزامی می باشد.ذ- تکمیل وارائه فرم بازدید از مکان ورزشی مورد اجاره توسط متقاضی درسامانه ی- ارائه تاییدیه از دبیرخانه ماده88 بابت پرداخت اجاره بهاء، آب وبرق توسط مستاجرین سالجاری که تسویه حساب شده باشد.
* شرایط عمومی شرکت در مزایده: الف-التزام و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی وقانون اساسی و تابعیت ایرانی ب-هرمتقاضی با رعایت تشریفات مقرر می تواند حداکثر (2)مکان ورزشی را اجاره نماید جوانان اجاره کند پ- عدم حضورکارمندان در مزایده موضوع رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی (صرفاً روسای هیئت های ورزشی از این بند مستثنی می باشند) د- -داشتن صلاحیت فنی و تخصصی (داشتن سوابق
ورزشی، باشگاههای ورزشی رسمی دارای مجوز ، بازنشستگان وزارت ورزش و جوانان ، فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی، تعاونیهای فعال ورزشی، هیاتها و فدراسیونهای ورزشی.برای اشخاص حقیقی لازم نیست) ذ- در اجاره موارد مذکور درماده(1)آیین نامه اجرایی، تعاونی ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی هیئت های استانی وشهرستانی در اولویت قرار می گیرند.و- مدت انعقاد قرارداد 3 سال می باشد.ی-کلیه مستاجرینی که در سالجاری بابت اجاره به خزانه،آب وبرق بدهکار می باشند ویا به هر دلیلی فسخ قرارداد شده باشند حق شرکت در این مزایده را نخواهند داشت.
 
*مراحل عقد قرارداد: الف-برنده مزایده بایستی علاوه بر سپردن ضمانتنامه بمیزان مبلغ 10% کل قرارداد اجاره نسبت به ارائه 5 فقره چک کارمندی بدون تاریخ در وجه اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر اقدام نماید. ب- برنده مزایده موظف است ظرف مدت 5 روز بعداز اعلام کمیسیون مزایده نسب به انعقاد قرارداد اقدام نماید درغیراینصورت تضمین شرکت در مزایده ضبط وبا برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شدو در صورت امتناع نفر دوم،تضمین وی نیز ضبط ومزایده تجدید خواهد شد.بدیهی است هریک از برندگان در طی دوره های گذشته که به هر دلیل انصراف داده باشند از شرکت در مزایده منع خواهند شد. ج- برنده مزایده(مستاجر) مکلف است نسبت به نگهداری وبهره برداری صحیح از تاسیسات وتجهیزات فنی از قبیل موتورخانه،سیستم گرمایشی وسرمایشی،تصفیه خانه اقدام وتجهیزات وتاسیسات فوق را از پایان قرارداد وفق صورتجلسه تحویل به اداره کل ورزش وجوانان مسترد نماید بدیهی است در این راستا مستاجر مکلف است نسبت به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی صلاحیتدار برای نگهداری از تاسیسات فوق اقدام نماید.ی-تاییدصلاحیت متقاضی حقیقی ازسوی مراجع نظارتی(حراست اداره کل ورزش وجوانان)
موارد مهم وقابل ذکر:
 
* کلیه مدارک باید قبل از بارگذاری در سامانه ستاد در دفترخانه اسنادرسمی برابر اصل شده باشند.
* به مدارک ناقص شرکت کنندگان هیچگونه ترتیب الاثری داده نخواهد شد.
*یک نمونه تیپ قرارداد اجاره جهت اطلاع شرکت کنندگان در سامانه بارگذاری شده است.
*افزایش اجاره بها بر مبنای شاخص بهای کالاوخدمات اعلامی بانک مرکزی به رقم مبنای پیشنهادی برای سالهای دوم وسوم قرارداد می باشد.
* بارگذاری فرم بازدید از مکان ورزشی توسط متقاضی در سامانه ستاد الزامی می باشد.
 
انتهای پیام/

 

ارسال نظر