کد خبر : 20386

فشار جریان های تندرو اصلاح طلب برای نفوذ در حوزه فرهنگ شهری

برای شهردار بوشهر، تصمیم می گیرند!

برای شهردار بوشهر، تصمیم می گیرند!

انتصاب و جابجایی مدیران امری طبیعی است که این روزها با دخالت ها و سهم خواهی جریان های سیاسی بیشتر به یک باج خواهی شبیه شده است تا تصمیم گیری های مدیریتی.

به گزارش بوشهر24، شهردار بوشهر در اولین نشست رسانه ای خود، اتمام پروژه های نیمه تمام را از اولویت هایش برشمرد و در این میان به پروژه هایی هم چون چرخ و فلک و فانوس دریایی اشاره کرد، در حالی که این روزها با تمام توان در حال تکمیل پروژه جریان های تندرو سیاسی در حوزه ی فرهنگی است.

 

خبرهای رسیده حاکی از آن است که علی رغم اظهار نظر پیشین نورالدین امیری، شهردار بندر بوشهر در رابطه با تصمیم گیری نهایی خودش در خصوص انتصابات، تغییر در سطح مدیران و معاونین شهرداری در جایی دیگر مصوب شده و وی تنها مجری تصمیمات دیگران است. موضوعی که در صورت تحقق، امید مردم به استقلال رأی شهردار را ناامید می کند.

 

امیری در اولین نشست مطبوعاتی خود و در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود آیا انتصابات تحت فشار جریان های بیرونی به ویژه شورای شهر انجام می شود، بیان داشت که "پیشنهادها از سوی برخی افراد مطرح می شود اما بنده خودم تصمیم می گیرم." البته موضع آن روز شهردار بوشهر با آنچه این روزها در حال انجام است، بسیار فاصله دارد.

 

به نظر می رسید پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار شورای اسلامی شهر بوشهر و یکه تازی بازی های سیاسی در صحن شورای شهر، اعضا با تجربه تر شده اند و با گذر از بحران ها، دوران خدمت به مردم شروع خواهد شد اما با فشارهای وارده به شهرداری مشخص است که نمی توان انتظار چندانی از این شورا و البته شهردار داشت. شورایی که با دخالت های گسترده در انتصابات شهرداری بوشهر اجازه نمی دهد منتخبش به وظایف قانونی خود جامعه عمل بپوشاند.

 

به نظر می رسد فشارهای جریان تندرو اصلاح طلب برای انتصاب فرد مطلوب شان به ثمر نشسته است و امیری، شهردار بوشهر نیز از جایگاه خدمتگزار مردم به کاگزار جریان های سیاسی افراطی تقلیل منزلت یافته و تنها در نقش مجری دست و پا بسته تصمیمات سیاسی این جریان آن هم در حوزه فرهنگی نقش آفرینی می کند.

 

انتصاب و جابجایی مدیران امری طبیعی است که این روزها با دخالت ها و سهم خواهی جریان های سیاسی بیشتر به یک باج خواهی شبیه شده است تا تصمیم گیری های مدیریتی؛ امری که در صورت اثبات، نیاز ورود دستگاه های نظارتی را به پشت پرده های شورای شهر بوشهر بیش از پیش می کند.

 

تغییرات در حوزه های شهرداری به سرعت در حال انجام است، عزل و نصب هایی که بیشتر سیاسی به نظر می رسند تا تخصصی، موضوعی که باید شهردار و شورای شهر پاسخگویی آن باشند.

 

انتهای خبر/

 

ارسال نظر