کد خبر : 20533

نشست اتاق بازرگانی بوشهر با مدیرکل تأمین اجتماعی استان:

گزدرازی: خرما و میگو دو توانمندی استان؛ به این دو بها بدهیم/ شیرکوند: تابع استعلام هستیم

گزدرازی: خرما و میگو دو توانمندی استان؛ به این دو بها بدهیم/ شیرکوند: تابع استعلام هستیم

اتاق بازرگانی بوشهر با توجه به مشکلات صنایع میگو و خرما، نشست هم اندیشی برای تسهیل فرایندهای تولید با مدیر کل تأمین اجتماعی ترتیب داد.

به گزارش بوشهر24؛ اتاق بازرگانی بوشهر با توجه به مشکلات صنایع میگو و خرما، نشست هم اندیشی برای تسهیل فرایندهای تولید با مدیر کل تأمین اجتماعی ترتیب داد.

به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی بوشهر؛ در این نشست، خورشید گزدرازی، با برشمردن مختصات کشاورزی و آبزی پروری در استان بوشهر، خرما و میگو را دو مزیت و توانمندی عمدۀ استان ارزیابی کرد که قدرت «ایجاد اشتغال، ارز آوری، مبارزه با رکود و برندسازی جهانی را دارا هستند و می توانند در صورت حمایت کافی بازارهای بسیار گسترده و تضمین شده ای در عرصۀ جهانی برای کشور ایجاد نمایند».

لطافت قانون را نخواستیم؛ مُر قانون را اجرا کنید

در همین راستا مشکلات عمدۀ استان بوشهر در این زمینه طرح و برای رفع آنان چاره اندیشی صورت گرفت.

عمدۀ درخواست مطرح شده در این زمینه را می توان از زبان رئیس اتاق بازرگانی ایران اینگونه مطرح کرد: «مُر قانون را اجرا کنید؛ نه تفاسیر سلیقه ای از قانون را».

 

خورشید گزدرازی با توجه به آسیب هایی که تفاسیر سلیقه ای از قانون و عدم وحدت رویه و لحاظ نکردن منافع بخش خصوصی برای تولید در استان به همراه داشته بیان کرد: «ما لطافت قانون را نخواستیم؛ از دولت می خواهیم همان مُر قانون اجرایی شود. چرا متن مصرح را تفسیر می کنیم و با مضیقه های سلیقه ای بخش خصوصی را بیش از پیش تضعیف و نا امید می نماییم؟»

به توانمندی های استان بها بدهیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران خرما و میگو را دو مزیت رقابتی و مستعد استان ارزیابی کرد و گفت: «این دو محصول توانمندی این استان است؛ به این توانمندی بها بدهیم. بازارهای مناسب، مزیت در تولید، رقابت پذیری و ویژگی های انحصاری این دو محصول قدرت اشتغال زایی، ارزآوری و برند سازی بالایی دارد».

تفسیر سلیقه ای و عدم اشراف به فرایند تولید؛ دو مشکل عمدۀ

اشارۀ گزدرازی عمدتا به اشکلاتی باز می گشت که به ویژه در زمینۀ معافیت های مالیاتی، با عدم «تولیدی یا فنی یا صنعتی» حساب شدن سایت های پرورش میگو و یا کارگاه های بسته بندی خرما برای تولید کنندگان بوشهری به وجود آمده است و از دید اتاق بازرگانی به تفاسیر مضیق از قانون باز می گردد نه به تصریح قانون.

یکی از این موارد، استنباط سازمان و یا وزارت خانه از «دورۀ فعالیت» و «کارگاه فعال» مربوط می شود که به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی اصرار دارد در دورۀ فعالیت باید حتما «چیزی و یا کالایی» در بنگاه تولید شود و چون در سایت های پرورش میگو این تولید دائمی نیست بنابراین شامل تعریف کارگاه فعال نمی شوند و لذا از امتیازات و تسهیلات ویژۀ بنگاه های فعال نیز بهره ای نمی برند.

 در زمینه بسته بندی خرما نیز عدم اشراف قانونگذار و مجری قانون به فرایند طی شده از باغ تا بازار برای خرما و تلقی های غیر واقعی، مانع عمده ای در برابر به رسمیت شناخته شدن کارگاه های بسته بندی خرما به عنوان کارگاه های صنعتی و تولیدی و بهره مندی از مزایای این صنف کارگاه ها می گردد.

تبعیت از استعلام ها

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر در ادامه با استناد به آیین نامه ها و استعلامات صورت گرفته از شیلات و جهاد کشاورزی خواهان تنقیح این موضوع توسط این ارگان ها گردید تا تعارض موجود در تعریف «واحد تولیدی یا صنعتی فعال» رفع گردد و توسط نهاد صلاحیت دار و تخصصی اعلام شود که آیا مشمول تعریف قانون قرار می گیرند یا خیر.

ضمن اینکه عبدالله شیرکوند، با تأکید بر دستورالعمل ها و بخش نامه ها و نیز استعلامات صورت گرفته از دستگاه های فرا دستی «حوزۀ اختیارات خود را بسیار محدود» ارزیابی نمود.

در نهایت با توجه به گنگی فعالیت های جاری در سایت های آبزی پروری و نیز صنایع خرما داری برای مدیرکل جدیدالورود سازمان، بنا بر بازدید دو جانبۀ اتاق بازرگانی بوشهر و سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه های تولیدی شد تا جهت چانه زنی با دستگاه های فرادستی مستندیات لازم گردآوری شود.

 

خلیج فارس/


 

ارسال نظر