کد خبر : 21023

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر منصوب شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر منصوب شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی ، علی درویشی را به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر منصوب کرد.

به گزارش "بوشهر 24" ؛ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی ، علی درویشی را به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر منصوب کرد.

علی درویشی تاکنون معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر بوده است.

اخیرا رضا عوض‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر نیز به عنوان مسؤول امور بودجه بهداشت و رفاه کشور  منصوب شد.

خبر گزاری فارس/

ارسال نظر