کد خبر : 21412

کرونایی شدن در فاصله ۱.۸ متری از فرد مبتلا در ۱۵ دقیقه

⚠️ کرونایی شدن ظرف ۱۵ دقیقه در فاصله ۱.۸ متری از فرد مبتلا

 

ارسال نظر