کد خبر : 21423

حداقل مقدار ورزش برای کرونا

حداقل مقدار ورزش برای کرونا

برای مقابله با بیماری کرونا حداقل چقدر ورزش کنیم؟

♦️برای مقابله با کرونا حداقل چقدر ورزش کنیم؟

 

ارسال نظر