کد خبر : 21447

بازگشت جوان زندانی به آغوش خانواده با مهربانی کارکنان پلیس بوشهر

بازگشت جوان زندانی به آغوش خانواده با مهربانی کارکنان پلیس بوشهر

با همت و یاری کارکنان پلیس حریم نیروگاه اتمی بوشهر، جوان زندانی مالی به آغوش خانواده برگشت.

بوشهر24،  با همت و یاری کارکنان پلیس حریم نیروگاه اتمی بوشهر جوان زندانی مالی به آغوش خانواده برگشت. 

در اقدامی خدا پسندانه، ماموران پلیس با جمع آوری مبلغ بدهی یک جوان که در زندان بود، باعث شدند وی از بند زندان آزاد شود و به آغوش خانواده برگردد.

گفتنی است، یکی از ماموران پلیس حریم نیروگاه  زمانی که متوجه می‌شود فردی به دلیل عدم توان در پرداخت بدهی خود محکوم به حبس می‌باشد،  تصمیم می‌گیرد موضوع را در بین همکاران خود مطرح کند که در نتیجه در اقدامی خداپسندانه جمعی از کارکنان با جمع آوری مبلغ بدهی فرد محکوم شده رضایت شاکی خصوصی او را جلب کرده و زندانی به آغوش خانواده خود برگشت.

 

ارسال نظر