کد خبر : 21601

پیام سرلشکر جعفری برای شهادت دانشمند برجسته «محسن‌ فخری‌زاده»

پیام سرلشکر جعفری برای شهادت دانشمند برجسته «محسن‌ فخری‌زاده»

خواهید دید به برکت خون پاک شهید خیل جوانان به راه او می‌پیوندند و نابودی شما را سریعتر خواهند کرد.

photo5915776465205573012

ارسال نظر