نشست جمعی از جوانان انقلابی دشتستان با نماینده جوان مردم در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برازجان برگزار شد