امام جمعه بوشهر:

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بر لزوم توسعه صنایع کوچک زوده بازده و ایجاد صنایع خانگی تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های دریا برای توسعه اشتغال در استان…