آیت الله حسینی‎بوشهری:

بوشهر24: نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان گفت: مشکل بیکاری از دغدغه‌های جوانان است و مسئولان باید در این زمینه چاره‌ای بیندیشند.