فرماندار دشتی اعلام کرد:

فرماندار دشتی با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی، اشتغال‌زایی و صنعتی گفت: امسال ۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای تولیدی تخصیص یافته است