معاون صنایع دستی استان بوشهر گفت: عبای بوشهر که در روستای ملی عبا بافی بحیری تولید می‌شود به عنوان صنایع دستی برتر جهانی انتخاب شد.