کد خبر : 1303

نیکوکاران بدکار (1)

اقتصاد مقاومتی ابر حریف اقتصاد آدام اسمیتی

اقتصاد مقاومتی ابر حریف اقتصاد آدام اسمیتی

بوشهر24: علی اکبر مزارعی دبیر کانون های مساجد استان و از فعالان فرهنگی اخیر طی سلسله مقالاتی به کالبدشکافی اقتصاد سرمایه داری پرداخته است. بوشهر24 تدریجاً طی روزهای آینده این مجموعه مقالات را منتشر خواهد نمود.

بوشهر24: علی اکبر مزارعی دبیر کانون های مساجد استان و از فعالان فرهنگی اخیراً طی سلسله مقالاتی به کالبدشکافی اقتصاد سرمایه داری پرداخته است. بوشهر24 تدریجاً طی روزهای آینده این مجموعه مقالات را منتشر خواهد نمود.
گردش سرمایه تولید ناخالص ملی،بازار بورس ،سرمایه دار ملی،تورم،اقتصاد بازار آزاد،ضریب جینی،کلمه هایی هستند که هر روز  ما آن را می شنویم.
آیا معانی آن را هم می دانیم؟
آیا نظام اقتصاد فعلی را می شناسیم؟
آیا جهت گیری ،ارکان    و مقومات و مناسبات آن را تحلیل نموده ایم؟
اقتصاد آدام اسمیتی که مقام معظم رهبری در سفر کرمانشاه در جمع دانشجویان فرمودند چیست؟
آیا مطالبه مقام معظم رهبری در نقد نظام اقتصادی لیبرال را محقق نموده ایم؟
اقتصاد برکت مبنا و انفاق محور را چگونه محقق کنیم؟
آیا با کرسی های علم اقتصاد جان لاک می توان اقتصاد قرآنی را محقق نمود؟
نظام اقتصادی آدام اسمیتی در غرب در حال فروپاشی است و نظام اقتصادی ما همان مسیری را طی می کند که نظام اقتصادی غرب آن را پیموده است جنبش وال استریت نیز به مما خواهد رسید و ما نیز در گرداب ناشی از خلق پول و بدهی حاصل از وامهای بدون پشتوانه فرو خواهیم رفت
    
بازار
موتور متحرک تولید در اقتصاد آدام اسمیتی مصرف است و مصرف بیشتر تولید بیشتر و گردش سرمایه بیشتری به دنبال خواهد داشت
 نظام عرضه و تقاضا سیستمی است که به قول جان لاک خدای زمان ماست و به قول آدام اسمیت دست نامرئی تقدیر است
برای مصرف بیشتر به همین نیز بسنده نکردند و نظام تقاضا را با نظریات ادواردبرنایز و گینز و گالوپ مهندسی نموده تا با مهندسی رضایت و سیستم نظر سنجی بتواند مصرف بیشتری را محقق نمایند  و به دنبال آن تولید ناخالص ملی را افزایش دهند این چرخه مصرف با بدهی به بانکها تسریع می شود و بدهی به بانک نیز منجر به خلق پول خواهد شد نقدینگی جهانی روز به روز افزایش خواهد یافت در حالی که منابع این عالم ثابت است و یا روز به روز نیز تحلیل می رود
بازار موتور محرک تولید نظام اتقتصاد است و گردش سرمایه در آن جز با سفته بازی صوری و جنون خرید مصرف کننده در آن تحقق نمی یابد
بانک
خانواده مدیچی در ونیز متوجه شدند همیشه مقداری طلا در صندوق های محکم خود دارند و از آن جایی که ما به ازای طلایی که از بازرگانان می گرفتند فیش های مخصوصی صادر می کردند همیشه برای مراجعه کنندگان مقداری طلا باقی می گذاشتند
 به مرور زمان متوجه شدند که می توانند ما به ازای طلایی که دارند اعتبار خلق کنند که این خلق اعتبار زمینه را برای ایجاد بانکهای امروزی فراهم آورد.
بانکها در ابتدا قرار بود سرمایه های کوچک را جمع نموده و برای پروزه های بزرگ استفاده نمایند اما با خلق اعتبار و اعطای وام بدون پشتوانه سفته بازی و معامله بدهی هایشان در بازار بورس تبدیل به بنگاههای اقتصادی عظیمی شدند که حتی در رکورد اقتصادی نیز می توانند بازدهی بالا داشته باشند! در چند سال اخیر که در ایران رکورد اقتصادی حاکم بوده است بعضی بانکها تا 80 درصد بازدهی داشته اند چرا که همان مسیری را می روند که بانکهای غربی طی می نمایند با خلق اعتبار و در نهایت خلق پول قشر کم در آمد را می فشارند و به بهای کاهش قدرت خرید مردم روز به روز فربه تر می شوند.
از 10 سال پیش تاکنون نقدینگی کشور از 50 هزار میلیارد به 500 هزار میلیلرد رسیده که ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی برای جبران کسری بانکها و راه اندازی چرخ توسعه کشور بوده است.
مصرف بیشتر موتور محرکه تولید بیشتر در اقتصاد غربی است و پیش خور کردن آینده با دریافت وام و تغییر الگوی مصرف با تبلیغات برای مصرف بیشتر همان بهبود فضای کسب و کاراست که در تمام دنیا شعار تبلیغاتی کاندیدهاست
با توجه به بیانات رهبری و مطالبات ایشان:
اقتصاد مقامتی اقتصادی مردم محور است اما نه مردمی مصرف زده که موتور محرکه تولید شوند.
اقتصاد مقاومتی اقتاد دولتی نیست اما نه به معنای رها کردن نظارت بر بازار است.
اقتصاد مقاومتی دانش بنیان است اما نه به معنای پذیرفتن الگوهای پوسیده آدام اسمیتی و مدل های نئو کینزی و فریدمنی است.
اقتصاد مقاومتی بر مبنای خود باوری و خود کفایی است اما نه با خلق پول و اعتبار بدن پشتوانه که عدالت اقتصادی و اجتماعی را در معرض خطر قرار خواهد داد.
 افتصاد مقاومتی اقتصادی انفاق محور، برکت مبنا  و بر مبنای قناعت و متکی به توان داخلی و بر مبنای دانش اسلامی و فقه حکومتی است.

ارسال نظر