کد خبر : 13233

راه کُند کردن حربه تحریم؛

مشکلات سفره مردم چگونه حل می شود؟/ اقتصاد مقاومتی یا دریوزگی از غرب؟

مشکلات سفره مردم چگونه حل می شود؟/ اقتصاد مقاومتی یا دریوزگی از غرب؟

بوشهر24: «اقتصاد مقاومتی» حالتی است که در آن یک سیستم اقتصادی طوری طراحی می شود که ماهیت آن «مقاومت» است، لذا بار اصلی در این حالت با وجود برخی مشکلات اقتصادی ، بر روی دوش نخبگان، مدیران و شرکت های دانش بنیان است.

بوشهر24 / میثم جوکار: هر واژه ای که تولید می شود به شدت متاثر از چارچوبی فکری است که این واژه منبعث از آن است و بدون شناخت این چارچوب فکری که متاثر از شرایط مذهبی، فرهنگی، سیاسی ، جغرافیایی و ... خواهد بود، نمی توان درک صحیحی از معانی واژه ها و مقصود گوینده از آن داشت. «اقتصاد مقاومتی» از جمله عباراتی است که چندیست بر سر زبان ها افتاده است، اما با کمی توجه مشاهده می شود که بعضا به دلیل شرایط اقتصادی موجود در اروپا، و یا جهل نسبت به روش شناسی فهم معانی واژه ها، آن را «اقتصاد مقاومتی» می خوانیم، اما « مقاومت اقتصادی» و یا «ریاضت اقتصادی» فهم می کنیم.

ریاضت اقتصادی چیست؟

«ریاضت اقتصادی»، حالتی است که در آن بار اصلی فشارها و سختی های اقتصادی بر روی دوش مردم است. و هر آنچه از سیاست ها و طرح هایی که در ریاضت اقتصادی مورد استفاده واقع می شود، در واقع تلاش برای حفظ سرمایه ی سرمایه داران و در نتیجه اعمال فشار بیشتر اقتصادی به مردم است. مردم باید این فشار ها را تحمل کنند. دقیقا این همان اتفاقی است که در کشورهای اروپایی از جمله یونان و اسپانیا و... در حال اتفاق است. طرح هایی چون کاهش مستقیم حقوق، کاهش غیر مستقیم حقوق از طریق افزایش مالیاتها، کاهش و یا حذف برخی خدمات عمومی، حذف فرصتهای شغلی، افزایش ناامنی اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری ها و فرار سرمایه، وابستگی شدید به استقراض از بانکهای خارجی با سود بالا، بی ثباتی سیاسی و اوج گیری جنبش های اعتراضی و.... همه این برنامه ها نتیجه ای جز افزایش فشار اقتصادی بر مردم نیست. این همان چیزی است که از آن به عنوان ریاضت اقتصادی یاد می شود.

«اقتصاد مقاومتی» و فرق آن با «مقاومت اقتصادی»!

ابتدا باید درک صحیحی از «مقاومت اقتصادی» داشته باشیم تا دچار اشتباه نشویم. مقاومت اقتصادی حالتی است که در آن باز هم فشار اقتصادی بر روی مردم است، البته این حالت یک تفاوت بنیادین با ریاضت اقتصادی دارد و آن این است که در ریاضت اقتصادی، تحمل مشکلات از سوی مردم، به دلیل ماهیت نظام سرمایه داری است ، چرا که نظام سرمایه داری متعهد به حفظ سرمایه است و در حالتی که امر دائر بر حفظ سرمایه و وضعیت اقتصادی مردم باشد، قطعا نظام سرمایه داری، سرمایه داران را به مردم ترجیح می دهد. اما در «مقاومت اقتصادی» مشکلات اقتصادی ناشی از فشارهای خارجی و نیز سوء مدیریت هاست، و به این دو دلیل مردم مجبور به تحمل فشارها می شوند، و این هدفی نیست که از مطرح کردن «اقتصاد مقاومتی»  دنبال می شده است.

ویژگی های اقتصاد مقاومتی کدام است؟

«اقتصاد مقاومتی» حالتی است که در آن یک سیستم اقتصادی طوری طراحی می شود که ماهیت آن «مقاومت» است، لذا بار اصلی در این حالت با وجود برخی مشکلات اقتصادی ، بر روی دوش نخبگان، مدیران و شرکت های دانش بنیان است. در نتیجه «اقتصاد مقاومتی»  به معنای مقاومت کردن صرف در برابر مشکلات نیست، بلکه به معنای این است که صحنه زندگی در عرصه اقتصادی را باید میدان نبردی پنداشت که با اینکه این میدان نبرد مشکلات خاص خود را دارد، اما با فرماندهی صحیح این عرصه که بر عهده مدیران و برنامه ریزان و متخصصین می باشد، قطعا نتیجه این مقاومت به پیروزی منتهی خواهد شد که این به معنای این است که در «اقتصاد مقاومتی»  پیشرفت از عناصر اصلی و محوری است. مقام معظم رهبری می فرمایند: «کشور دارد پیشرفت میکند. ما افقهاى بسیار بلند و نویدبخشى را در مقابل خودمان مشاهده میکنیم. خب، بدیهى است که حرکت به سمت این افقها، معارضها و معارضه‌‌‌هائى هم دارد. بعضى از این معارضه‌‌‌ها انگیزه‌‌‌هاى اقتصادى دارد، بعضى انگیزه‌‌‌هاى سیاسى دارد؛ بعضى منطقه‌‌‌اى است، بعضى بین‌‌‌المللى است.»

لذا نه تنها کاهش حقوق و یا افزایش مالیات ها را نداریم بلکه افزایش درآمدها داریم ایشان می فرمایند: «هدفمند کردن یارانه‌ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است؛ که اینها می تواند هم رونق ایجاد کند - در تولید، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود» و یا اینکه برخلاف ریاضت اقتصادی نه تنها استقراض خارجی نخواهیم داشت بلکه بنا به فرموده مقام معظم رهبری: «کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. این وابستگى، میراث شوم صد ساله ماست.» یعنی حرکت به سمت تولید محصولات غیر نفتی و سرو سامان دادن اقتصاد با استفاده حداقلی از درآمدهای نفتی و استفاده درآمدهای غیر نفتی داخلی که در تقابل آشکار با وابستگی خارجی است. با وجود اینکه به دلیل ورشکسته شدن سرمایه داران در اروپا دولتها به سمت دولتی کردن شرکت ها و بنگاههای اقتصادی رفته اند، اما در اقتصاد مقاومتی دقیقا حرکتی بر خلاف این تئوریزه می شود. چنانچه امام خامنه ای اینگونه می فرمایند : «اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاستهاى اصل ۴۴ که اعلام شد، میتواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد.» و یا می توان به مسئله روی آوردن مردم اروپا به خرید اقلام ارزان خارجی به دلیل فقر اشاره کرد، در اقتصاد مقاومتی نه تنها توصیه به خرید اقلام ارزان و بن جل خارجی نمی شود بلکه به عکس حمایت از تولید داخل تئوریزه می شود؛ مقام معظم رهبری می فرمایند: «از تولید داخلى استفاده کنیم؛ این را همه دستگاه‌هاى دولتى توجه داشته باشند - دستگاه‌هاى حاکمیتى، مربوط به قواى سه‌گانه - سعى کنند هیچ تولید غیر ایرانى را مصرف نکنند؛ ... خود مردم راه مصرف کالاهاى خارجى را ببندند».  مقایسه های  دیگری نیز وجود دارد که وجوه افتراق اقتصاد مقاومتی از ریاضت اقتصادی را نشان می دهد که مجال پرداختن بدان نیست.

در واقع با حرکت به سمت ایجاد اقتصاد مقاومتی، فشار اصلی تحریم ها و مشکلات خارجی از جیب و سفره مردم برداشته می شود و می توان در عین تحریم، رونق اقتصادی و افزایش درآمدها را تجربه کرد، اما اگر صرفا بر روی تحریم ها متمرکز شده و علاج اقتصاد را در رفع آنها بدانیم، اولا به دلیل ماهیت ظالمانه این تحریم ها و گرگ صفتی طرف غربی نباید چندان به رفع تحریم ها امیدوار بود، ثانیا آنچنان که به اعتراف مسئولین قسمت عمده مشکلات از سوء مدیریت ها و ماهیت نظام اقتصادی است در صورتی که اگر تحریم ها هم برداشته شود باز مشکلات باقی می ماند و فشارها بر زندگی مردم حفظ می شود، از این روست که مقام معظم رهبری راهکار غلبه بر تحریم ها را اقتصاد مقاومتی می دانند نه التماس و دریوزگی از طرف غربی برای رفع تحریم ها؛ «اگر کشور در مقابل فشارهاى دشمن - از جمله در مقابل همین تحریمها و از این چیزها - مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کُند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهائى دیگر وجود نخواهد داشت»

ارسال نظر