کد خبر : 15870

تصاویر

برداشت طالبی دشتستان

برداشت طالبی دشتستان

بخشی از محصول تولیدی طالبی دشتستان به کشورهای روسیه، آسیای میانه و دیگر همسایگان صادر می شود

3439699-5760665

3439699-5760666

3439699-5760667

3439699-5760670

3439699-5760671

3439699-5760672

3439699-5760681

3439699-5760679

3439699-5760677

3439699-5760680

/ایرنا/عکاس:سیده حلیمه حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر