کد خبر : 18124

تسریع هوشمند سازی بندر بوشهر با همکاری دانشگاه آزاد

 تسریع هوشمند سازی بندر بوشهر با همکاری دانشگاه آزاد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: اجرای طرح هوشمندسازی این بندر با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تسریع می شود.

محمد مهدی بنچاری دیروز در حاشیه نشست کارگروه بندر هوشمند بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: یکی از جنبه های اصلی و موثر در طرح های بندر هوشمند در بندرهای دنیا، حضور دانشگاه های معتبر آن مناطق است.

وی بیان کرد: همزمانی امضای تفاهم نامه میان اداره کل بنادر و دریانوردی و دانشگاه آزاد بوشهر با مطرح شدن موضوع بندر هوشمند باعث شد این دانشگاه تیمی را تشکیل و این موضوع را دنبال کند.

بنچاری اظهار داشت: توقع اداره کل بنادر و دریانوردی از کارگروه تعریف شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و هر دانشگاه معتبر دیگر این است که علاوه بر تعریف طرح در اجرا و انجام آن نیز با این اداره کل تعامل و همکاری تنگاتنگ داشته باشند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: این اداره کل در انجام طرح بندر هوشمند از رویه های معمول گام را فراتر گذاشته و از کارگروه تشکیل شده خواسته تا با استقرار در بندر بوشهر تمامی زوایا را شناسایی و نیاز های بندر را استخراج کنند.

بنچاری ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که به آن توجه می شود پالایش طرح هاست که در مرحله انتخاب، طرح هایی که در وضعیت عملکردی بنادر استان بوشهر موثر هستند، در اولویت قرار دارند.

وی اظهار داشت: یکی از توافقات صورت گرفته در این نشست، انجام بازدید ها و مستقر کردن نیروها در بخش عملیاتی بندر بوشهر است به دلیل اینکه رویکرد ما نسبت به عملکرد شاخص های بندری پر رنگ تر از جنبه های دیگر است.

بنچاری افزود: از دیگر جنبه های مهم طرح بندر هوشمند ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه است که با رویکردی که دارد می تواند یک الگوی خوب مبنی بر همکاری دانشگاه ها با یک محیط صنعتی، اجرایی همانند اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر باشد.

وی گفت: تیم تشکیل شده در دانشگاه آزاد بوشهر تیم خوب و فعالیست و امیدداریم با کمک آنها طرح مهم بندر هوشمند در بوشهر اجرا شود.

بنچاری بیان کرد: این اداره کل در به ثمر نشستن هر چه بهتر این موضوع با دیگر دانشگاه های معتبر داخلی و دانشگاه های خارجی نیزگفت وگو ها و پیگیری های لازم را پیش بینی کرده است.

 

ارسال نظر