کد خبر : 18256

آیین نامه جدید ترخیص کالای ته لنجی تدوین می شود

 آیین نامه جدید ترخیص کالای ته لنجی تدوین می شود

استاندار بوشهرگفت: در راستای ساماندهی ترخیص کالای همراه ملوان و برای تامین مطالبات مردم مرزنشین و ساحل نشین آیین‌نامه جدید کالای ته لنجی تدوین و به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش بوشهر24،عبدالکریم گراوند روز دوشنبه درنشست کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان بوشهرافزود:در نشست

تخصصی مسئولان استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان راهکارهای ترخیص کالای همراه ملوان بررسی و پس از ارسال نظر کارشناسی به مرکز تا پایان فروردین اقلام و نحوه ترخیص کالای همراه ملوان تعیین تکلیف می‌شود.

وی با تاکید بر مدیریت قوانین درعرصه ترخیص کالا اظهارداشت: زندگی و معیشت مردم ساحل نشین استان به فعالیت‌های در حوزه تجارت دریایی گره خورده است که توجه به مطالبات مردم مورد توجه قرار دارد.

استاندار بوشهر گفت:اتوجه به سابقه دیرینه فعالیت دریانوردی و تجارت دراستان بوشهر باید بر تقویت پیوند مردم سخت کوش استان به دریا و فعالیت‌های حوزه دریایی توجه ویژه کرد.

گراوند با تاکید بر برخورد قاطع با قاچاق گفت: در این راستا ضمن تجهیز گلوگاه‌های استان به امکانات جدید و پیشرفته باید روزنه‌های قاچاق کالا و ارز در استان بسته شود.

وی اضافه کرد:قاچاق کالا ضربات و صدمات مهلکی بر زیرساخت‌های تولیدی، معیشتی، اشتغال و اقتصاد و حتی سلامت مردم وارد می‌کند که مقابله با این پدیده در دستور کار ویژه سازمان‌ها و ادارات ذیربط قرار دارد.

هیات وزیران درجلسه 18/ 5/ 1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را در 18 ماده مصوب کرد.

براساس ماده 7 این آیین نامه شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از500 تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف 100 میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (3) ماده (1) این آیین‌نامه استفاده کنند.

براساس تبصره 2 ماده 7 این آیین نامه نیز معافیت‌های ملوانی برای شناورهای زیر 200 تن حداکثر 6 نفر، برای201 تا 350 تن حداکثر هفت نفر و برای 351 تا 500 تن حداکثر هشت نفر و در هر حال برای حداکثر 6 سفر در طول یکسال اعمال می‌ شود.

در مناطقی که تعداد سفر متداول شناورها بیش از 6سفر است سفرهای مازاد شناور مشمول معافیت نبوده و ترخیص کالا در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات کشور است.

بیش از 2 هزار شناور سفاری و باری در استان بوشهر فعالیت دارند که هرکدام از این لنج‌ها بین 6 تا 8 ملوان دارند و بیش از 12 هزار نفر بطور مستقیم در شناورها مشغول به کار هستند.

35 تا 40 هزار نفر نیز در بازار شهرهای ساحلی از طریق خرید و فروش کالای ته لنجی فعالیت می کنند که با این احتساب خانواده های ملوانان و بازاریان حدود 160 هزار نفر از جمعیت استان از طریق واردات کالای ته لنجی امرار معاش دارند.

ارسال نظر