کد خبر : 4087

نیکوکاران بدکار(6)

In god we trust (خدایی که ما به او اعتماد داریم !)

 In god we trust (خدایی که ما به او اعتماد داریم !)

بوشهر24/علی اکبر مزارعی:در یادداشتهای قبل مطالب مهمی در خصوص نظام سرمایه داری مانند ضریب نفوذ بانک بیمه و بورس و مکاتب اقتصادی غربی مانند مکتب فریدمن و کینز و برنامه ریزی و تصمیم سازی مسئولین اقتصادی ایران با مدل های غربی توضیح داده شد

بوشهر24/علی اکبر مزارعی:در یادداشتهای قبل مطالب مهمی در خصوص نظام سرمایه داری مانند ضریب نفوذ بانک بیمه و بورس و مکاتب اقتصادی غربی مانند مکتب فریدمن و کینز و برنامه ریزی و تصمیم سازی مسئولین اقتصادی ایران  با مدل های غربی توضیح داده شد

در این سلسله یادداشتها که تحت عنوان نیکوکاران بدکار ارائه می گردد سعی می شود تا خواننده با نظام فکری اقتصاد دانان و تصمیم سازان اقتصادی آشنا گردیده و با شناخت آن انگیزه اش برای تحقیق و پژوهش در خصوص آشنایی با  طراحی نظام اقتصادی اسلام مضاعف گردد

به نظر می رسد آشنایی با نظام پولی و خدای جان لاک یعنی نظام عرضه و تقاضا یا دست پنهان خدا در بازار برای خوانندگان برای نقد نظام لیبرال ضروری باشد

علامه طبابایی در تفسیر ایه 34 سوره توبه در خصوص سکه طلا و نقره و نقش آن در تسهیل زندگانی بشر در طول تاریخ و نگاه قرآن به انباشته نمودن آن و یا به مصرف رسانیدن آن اشارات بسیار خوبی دارند

به نظر می رسد انسان در طول تاریخ با کامل شدن جامعه خود و وسعت مبادلات  تجاری  نیاز به کالایی  ماندگار و ثابت داشته  برای مبادله داشته  تا بتواند سختی معاملات پایا پای را تسهیل نموده و زمینه را برای توسعه معاملات و مبادلات تجاری فراهم آورد

به دلیل مالیت و ارزش ثابت طلا و نقره و همچنین سختی دستیابی به آن در معادن و همچنین ثابت بودن  مقدار کل آن در هر منطقه ، طلا و نقره  از زمان پیدایش شاخص بی بدلیلی برای معالات بوده است

با گسترش تجارت بین مناطق و خطراتی که حمل طلا برای خرید کالای مناطق دیگر داشت صرافانی پیدا شدند که با نگهداری طلا و صدور حواله امر تجارت را تسهیل نموده و به این ترتیب پول پا به عرصه وجود گذاشت (دقت شود که سکه و طلا پول محسوب نمی شود)

خانواده مدیچی در ونیز هم متوجه شد به عنوان یک صراف همیشه مقداری از طلا نزد آنان  به مدت طولانی باقی می ماند و بدین ترتیب می تواند حواله های بیشتری نسبت به طلایی که در نزد خود دارد صادر نماید و به این ترتیب اعتبار نیز پا به عرصه وجود گذاشت و بانک متولد شد!

فریدمن در کتاب آزادی و سرمایه داری خود خلق پول بر مبنای پشتوانه طلا  را به سیلا تشبیه کرده است(سیلا ازدهایی 6 سر است که در کنار گرداب کرایپ دیس کشتی هایی را که از گرداب نجات پیدا می کنند را می بلعد)

او همچنین گرداب کرایپ دیس را نماد بانک مرکزی می داند که خود را از محدودیت اعمال قدرت به دلیل پشتوانه طلا رهانیده و با حذف طلا به عنوان پشتوانه پول و با کنترل نظام پولی کشور وچاپ اسکناس و تزریق آن به بازار  سعی در ایجا تعادل در اقتصاد دارد

از سال 1879 تا 1913 پشتوانه پولی ایالات متحده طلا بوده ولیکن در خوشبینانه ترین حالت ممکن بین 10 تا 20 درصد از پول کشور پشتوانه طلا داشته و بقیه خلق اعتبار بوده است

یعنی بیش از 80 درصد پول کشور بدون پشتوانه و توسط بانک های ایالات متحده در آن ایام خلق شد و همین عامل از  سال1907 تا 1930 منجر به شوک اقتصادی شد

هرچند بسیاری این شوک را حاصل سفته بازی در بورس می دانند ولیکن بورس بحران را طولانی تر نمود و عامل  اصلی همین حباب ناشی از خلق اعتبار بود که منفجر شد

با حذف طلا به عموان پشتوانه پول در انگلیس و ایالات متحده سیاستهای پولی دولت به وسیله بانک مرکزی وظیفه برقراری تعادل در اقتصاد را بر عهده گرفت و کشتی سیلا زده غرب به دامان گرداب کرایب دیس غلطید

فریدمن راه حل پیشنهادی  را در این می داند که تمام سپرده گزاری ها و سرمایه در گردش و  نقدینگی خارج از بانک ها کل ذخیره پولی کشور قلمداد شده و وظیفه دولت  رشد چند درصدی کل ذخیره پولی با نرخی کم و ثابت (3تا5 درصد) باشد  تا به این وسیله قدرت دولت را در خلق پول مهار نموده و نظارت بر عملکرد بانک ها افزایش یابد

در ایران نظریات فریدمن و مکاتب غربی در حوزه اقتصاد به گونه ای پیاده میشود تا تزاحم جدی با احکام فقه نداشته باشد غافل از اینکه تمام مدل های اقتصادی همه برای حفظ همین نظام  پولی به عنوان خدای قابل اعتماد زمان ماست

خدایی که ما به او اعتماد می کنیم جمله ای است که روی دلار های ایلات متحده  درج گردیده و بدین ترتیب پول تنها پدیده ای است که به وحدانیت رسیده و خدای زمانه ما شده است

 

این خدا نه روزی را بسط می دهد و نه به منابع برکت اعطا می کند و نه انفاق را بر می تابد . این خدا حبابی است که خودش را به جای خدای عالم جا زده و هر بار که می خواهد بترکد عده ای با طراحی نظام پول محور دیگری جان تازه ای به آن می دمند

در ایران بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که بانک ها با خلق اعتبار حباب بزرگی را ایجاد کرده اند و دولت تاکنون برای جلوگیری از فروپاشی بانک ها و گاهی نیز به بهانه بهبود فضای کسب کار عامل نقدینگی  در کشور گردیده است

بانک مرکزی ایران با مدل بانک فدرال رزرو ایالات متحده  در آینده نه چندان دور پیشنهاد 50 سال پیش فریدمن را به مرحله اجرا خواهد گذاشت پیشنهادی که با محسابه کل ذخیره پولی و رشد 3 تا 5 درصدی کل ذخیره پول در سال میخواست نظام لیبرال را از سقوط در گرداب کرایپ دیس و یا بلعیده شدن توسط سیلا حفظ نماید و با کاهش نظارت دولت و مقررات زدایی نظارت بر بانک ها را به حده اکثر برساند حال  بعد از 50 سال نتیجه آن جنبش وال استریت گردیده و باید گفت که قطارنظام اقتصادی ما  نیز با تصمیمات  بانک مرکزی ایران بر مبنای نظریات فریدمن  باز هم در همان ریل قبلی مکاتب غربی به حرکت خود ادامه خواهد داد و سقوط به سبک وال استریت در ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود

در یادداشتهای آینده سعی میشود با واکاوی تاریخ اقتصاد غرب و رصد تصمیم سازی مسولین اقتصادی کشور این شباهت ها گوشزد گردیده و با این نگاه نقادانه پیشنهاداتی برای طرح های جایگزین ارائه گردد

ارسال نظر