کد خبر : 4089

نیکوکاران بدکار(8)

افق نو در ترند گزاری نور مسئله این نیست؟

افق نو در ترند گزاری نور  مسئله این نیست؟

بوشهر24/علی اکبر مزارعی: در یادداشتهای قبل در خصوص وضعیت اقتصاد جهان و مقایسه تطبیقی آن با اقتصاد ایران و موانع و مشکلات آن و آرمان شهر های مطرح شده در این خصوص مطالبی گفته شد

بوشهر24/علی اکبر مزارعی: در یادداشتهای قبل در خصوص وضعیت اقتصاد جهان و مقایسه تطبیقی آن با اقتصاد ایران و موانع و مشکلات آن و آرمان شهر های مطرح شده در این خصوص مطالبی گفته شد

به نظر می رسد برای تحقق آرمان شهر اقتصاد اسلامی نیاز به ترند گزاری وتببین مسیر حرکت ، ارائه ویژن((vision و دورنما ، دستیابی به میشن(Mition) و ماموریت و مشخص شدن جهت برای روند سازی در اقتصاد است

ترند ها دو گونه اند ترند های سیاه و ترنده های سفید

ترند های سیاه ناظر به آینده اند و روندی را مشخص می کنند که در آینده اتفاق می افتد بدین معنی که آینده محتمل را  که قرار است اتفاق بیفتد ترسیم می نماید

ترند های سفید ناظر به روند هایی است که در عاقبت به وقوع می پیوندد بدین معنی  آینده ای را که ما آن را می سازیم ونه آینده محتمل  در آن تبیین و ترسیم می شود

ویژن 1414 اقتصاد ایران می تواند با همین دو نگاه مورد بررسی قرار بگیرد

برای طراحی یک ویژن و ترند گزاری می بایست میشن( mition)یا ماموریت به طور صحیح مشخص شده  و بر مبنای ویژن و افق استراتژی تعریف گردد و برای تحقق این استراتژی ترند گزاری ترسیم گردد

در روند سازی و ترند گزاری اقتصاد ایران به دلیل نداشت ویژن و افق و همچنین تعریف نشدن ماموریت و همچنین نداشتن استراتژی مشخص ترند گزاری سیاه تقدیر خواهد شد

اقتصاد ایران به دلیل پیروی از مکاتب اقتصاد غربی به همان مسیری خواهد رفت که نظام سرمایه داری آن را طی نموده است

شاید به همین دلیل باشد که  رئیس اصل 44 مجلس می گوید که علت سقوط بازار بورس مشخص نیست در حالی که ایجاد رونق در بورس ،  حبابی شدن و سقوط سهام دلایل مشخص و ویژه ای دارند که با کمی واکاوی در تاریخچه جهانی بازار بورس و بانک میتوان به وضوح آینده سیاه این بازار ظلمات را مشخص نمود

خروج نقدینگی از بازار بورس به دلیل افزایش سود بانک های دولتی  ، عدم شفافیت گزارشات مالی شرکت ها و بنگاه داری و شرکت داری افراطی بانکها و پشتیبانی بانک مرکزی به عنوان پشتوانه ای برای تزریق نقدینگی به بازار جهت ایجاد تعادل کاذب عامل اصلی حبابی شدن و یا سقوط  سهام است

همین اتفاقی که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم در سال 1929 و 2008 در ایالات متحده فاجعه آفرید و ما  با همین روند اگر ادامه  دهیم ترند گزاری سیاه اقتصاد ایران قطعا محقق خواهد شد

سقوط سهام و خرید سهام بی ارزش توسط بانک ها ،ارائه تسهیلات دوباره بانک ها به شرکت ها و تزریق نقدینگی توسط دولت و ایجادحبابی دیگر برای سو استفاده کلاه برداران از وضعیت به هم ریخته اوضاع اقتصاد چرخه تکراری و باطلی است که همچنان ادامه خواهد داشت

خدای متعال در سوره ال عمران با ولایت خود مومنین را از ظلمات به سمت نور سوق داده و کفار لجوج را از سوی نور به سمت ظلمات هدایت می کند

این مسیر نور که بر شدت آن افزوده می شود و یا مسیر ظلمات که لحظه به لحظه در تاریکی فرو می رود افق و نتیجه این سعی و کوشش را از هر دو جریان حق و باطل مشخص می سازد

ترند گزاری ما در اقتصاد اسلامی مسیر یابی بر مبنای نور است که بر همین مبنا افق و ویژن ترسیم می گردد

افق اقتصاد اسلامی ،  جامعه مبارک ، باکرامت و کریمی است که ویژن ما را مشخص میکند

ماموریت مابرای اقتصاد اسلامی توزیع عادلانه و به حق منابع و ایجاد ظرفیت رشد اقتصادی برای فرد فرد جامعه و بر مبنای استعداد و توانایی افراد است

استراتژی ما برای تحقق این  ماموریت به گونه ای باید طراحی شود که اولا سطوح پارادایمی ما مشخص شده  و ثانیا سطوح مدیریتی و سطوح ابزاری ما بر این مبنا ارتقا یابد

همچنین برای طراحی این استراتژی باید رویکرد های مناسب با آن در نظر گرفته شود و این رویکرد ها نیز باید تعریفی اسلامی و چهار چوب های مفهومی آن بر مبنای فقه شربف اسلامی تبیین گردد

به عنوان مثال در طرح ریزی استراتژیک اگر از رویکرد امنیتی استفاده می شود این رویکرد نباید مکتب امنیتی آمریکایی یا همان   SWOT باشد !

رویکردی که در آن تهدید ها تبدیل به فرصت می شود و اگر تهدیدی نبود تهدید را ایجاد می کنند!

در نگاه قرآن ایمان عامل امنیت است و امنیت اقتصادی با تبدیل تهدید به فرصت به وجود نمی آید بلکه  با سازکارهای ایمانی است که چنین امنیتی به ظهور می رسد

ویژن 1414 و ترند گزاری نور  اقتصاد ایران یکی از مهمترین مسائلی است که در سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیرتی جهادی می بایست مورد مداقه قرار گرفته و محقق شود

ارسال نظر