کد خبر : 5684

خارج سازي 6 شناور مغروقه از کانال بندر بوشهر

خارج سازي 6 شناور مغروقه از کانال بندر بوشهر

بوشهر24: مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت : شش فروند شناور غرق شده در کانال تردد شناورهای بندر بوشهر از بستر دریا خارج می‌شود.

بوشهر24: مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت : شش فروند شناور غرق شده در کانال تردد شناورهای بندر بوشهر از بستر دریا خارج می‌شود.
به گزارش "بوشهر24" به نقل از مانا، محمد راستاد با بیان اینکه شناورهای غرق شده ، سبب بروز مشکلاتی در حوزه دریانوردی و بندر است ، گفت: این شناورها پس از غرق شدن ضمن اینکه سبب افزایش لای در آن منطقه می‌کند برای تردد شناورها نیز مشکلاتی به بار می‌آورد.
وی با بیان اینکه شناور مغروق آریانا از بستردریا خارج شده است ، افزود: کارشناسان مهندسی فنی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با برنامه ریزی های فنی، موفق شدند شناورغرق شده آریانا از بستر خلیج فارس خارج کنند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی افزود: این شناور دو سال پیش همراه با محموله به دلیل شرایط نامساعد جوی و بهم خوردن تعادل درحاشیه کانال دسترسی بندر بوشهر غرق شده بود.
راستاد با بیان اینکه در محل غرق شدن شناور علامت گذاری شده بود ، تصریح کرد: از زمان غرق شدن آریانا افزون بر برنامه ریزی برای شناور کردن آن در سطح آب، همزمان با استقرار یک بویه شرایط ایمن برای تردد دیگر شناورها دراین مسیر انجام شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: هم اینک شناور آریانا از موقعیت قبلی به انتهای خور بندر بوشهر منتقل شده و برنامه ریزی برای خروج کامل آن از طریق تبدیل کردن به قطعات دردست اجراست.
وی گفت : برای خارج سازی شش فروند شناور غرق شده دیگر از کانال بندر بوشهر نیز برنامه ریزی دردست اجراست و بزودی مناقصه آن برگزار خواهد شد.
راستاد گفت : عمده این شناورها لنج و از نوع کوچک است که در محدوده خور بندر و لشکری غرق شده است و با انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی برای شناورسازی آنها تا دو ماه آینده آغاز می شود.

ارسال نظر