کد خبر : 5753

جدول/هفته ای بارانی برای استان

جدول/هفته ای بارانی برای استان

اداره کل هواشناسی استان بوشهر

 
روزهای هفته

وضعیت جوی

جمعه آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و از اواخر وقت با احتمال رگبار پراکنده باران،رعدو برق و گاهی وزش باد در نیمه شمالی استان.
شنبه آسمان نیمه تا تمام ابری همراه با رگبار پراکنده باران، رعد وبرق و گاهی وزش باد بویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان.
یکشنبه آسمان نیمه تا تمام ابری همراه با رگبار باران، رعد وبرق و گاهی وزش باد.
دوشنبه آسمان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد و احتمالاً ریزش تگرگ.
سه شنبه آسمان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد و احتمالاً ریزش تگرگ.
روزهای هفته سمت باد

سرعت باد (کیلومتر در ساعت)

جمعه شمال غربی تا شمال شرقی ۱۰-۳۲ بطور لحظه گاهی تا ۴۰ در نیمه شمالی
شنبه غالبا  جنوب شرقی تا جنوب غربی ۱۰-۳۴ بطور لحظه گاهی تا ۴۰
یکشنبه  جنوب شرقی تا جنوب غربی ۱۲-۳۶ گاهی تا ۴۲
دوشنبه غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی ۱۲-۳۶ گاهی تا ۴۴
سه شنبه متغیر غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی ۱۲-۳۶ گاهی تا ۴۴
 
آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با  افزایش ابر و از اواخر وقت با احتمال رگبار پراکنده، رعدوبرق و گاهی وزش باد در نیمه شمالی استان.

جهت باد امروز شمال غربی تا شمال شرقی و از فردا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ و در نیمه شمالی استان گاهی  تا ۴۰ کیلومتر در ساعت.

ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ و از  اواخر وقت در سواحل شمالی خلیج فارس گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر.

ارسال نظر