کد خبر : 8068

بیشترین کاهش ضریب جینی مناطق روستایی کشور در بوشهر

بیشترین کاهش ضریب جینی مناطق روستایی کشور در بوشهر

بوشهر24: بر اساس اعلام مرکز آمار با مقایسه ضریب جینی در سال 1392 با سال 1390 فاصله درآمدی در 10 استان کشور افزایش یافته است.

بوشهر24: بر اساس اعلام مرکز آمار با مقایسه ضریب جینی در سال 1392 با سال 1390 فاصله درآمدی در 10 استان کشور افزایش یافته است.

به گزارش "بوشهر24"، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال 1392، ضریب جینی در مناطق روستایی 0.3243، در مناطق شهری 0.3512 و در کل کشور 0.3650 است. در واقع روند کاهشی ضریب جینی که تا سال 1391 وجود داشته در سال 1392 نیز ادامه یافته است.

سهم 10 درصد ثروتمندترین جمعیت به 10 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور از 15.97 درصد در سال 1388 به 10.68 درصد در سال 1392 رسیده است که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است. همچنین سهم بیست و چهل درصد ثروتمندترین جمعیت به سهم بیست و چهل درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور به ترتیب از 9.00 و 4.63 درصد در سال 1388 به 6.57 و 3.71 درصد در سال 1392 کاهش یافته است.

بر اساس این آمار، بالاترین ضریب جینی مناطق شهری در استان گلستان 0.3692 و پایین‌ترین ضریب جینی در استان خراسان جنوبی 0.2550 وجود دارد.

در مناطق روستایی هم در سال 1392 بالاترین ضریب جینی در استان یزد 0.3500 و پایین ترین ضریب جینی در استان البرز 0.2161 مشاهده می‌شود.

در صورتی که روند تغییرات ضریب جینی در سال 1392در هر استان نسبت به سال 1390 بررسی شود، به طور خلاصه نتایج زیر مشاهده می‎شود:

در مناطق شهری در 10 استان ضریب جینی در سال 1392 نسبت به ضریب جینی در سال 1390 افزایش یافته است.

بیشترین کاهش در ضریب جینی در سال 1392 نسبت به سال 1390 در مناطق شهری استان خراسان جنوبی و کمترین کاهش در مناطق شهری استان مازندران مشاهده می‌شود.

در مناطق روستایی نیز در 10 استان، ضریب جینی در سال 1392 نسبت به ضریب جینی در سال 1390 افزایش یافته است که 5 استان آن متفاوت از بند اول هستند.

بیشترین کاهش در ضریب جینی در مناطق روستایی استان‌ها در سال 1392 نسبت به سال 1390 در استان بوشهر و کمترین کاهش در استان مازندارن مشاهده می‎شود.

 

ارسال نظر