یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: با توجه به برآوردی که کارشناسان، تحلیل‌گران و اندیشکده‌ها دارند قرن 21 قرن افول آمریکا است و این افول قطعاً اتفاق خواهد افتاد و در…