کد خبر : 21404

اهمیت زدن ماسک برای فرد کرونایی که سرفه میکند ...

♦️اهمیت زدن ماسک توسط فرد کرونایی سرفه کننده بیشتر از سایر افراد نزدیک وی است

ارسال نظر