کد خبر : 6

عروسی‌که۱۰سال‌لباس برتن‌دارد+تصاویر

عروسی‌که۱۰سال‌لباس برتن‌دارد+تصاویر

بوشهر ۲۴: زن چینی برای اینکه خاطره خوش زندگی‌اش فراموش نشود طی ۱۰ سال فقط لباس عروسی به تن داشته است.

بوشهر ۲۴: زن چینی برای اینکه خاطره خوش زندگی اش فراموش نشود طی ۱۰ سال فقط لباس عروسی به تن داشته است.

به گزارش " بوشهر ۲۴" به نقل از دیلی میل، یک زن چینی در ۱۸ سالگی به عنوان برده به مردی فروخته می شود پس از ۱۵ سال از دست وی فرار می کند و با مردی مهربان آشنا می شود.

وی می گوید: فکر میکردم همه مردها توهین می کنند و کتک می زنند اما از وقتی با مرد مهربان آشنا شدم مرا از پوسته شک و تردید و نفرت بیرون آورد؛ وقتی درخواست ازدواج کرد باور نمی کردم، از آن زمان تصمیم گرفتم هرگز لباس عروسی را در نیاورم چون نماد خوشبختی و شادی و شیرین ترین روز زندگی ام بود، به همین دلیل سه تای دیگر از این لباس را دوختم و هرگز بعد از ۱۰ سال زندگی لباس را از تنم در نیاورده ام تا خاطره شیرین و روز زیبای زندگی ام فراموشم نشود. / فارس

VDkaUEDqlZYa

a5h6lzSX3UU8

ارسال نظر