کد خبر : 17588

ورود کودک به مهد کودک

ورود کودک به مهد کودک

کودک از سی ماهگی (دو سال و نیم) بهتره وارد محیط اموزشی بشه البته مهم این استمه کودک با حال و احساس خوب وارد محیط بشود

ورود کودک به مهد کودک

کودک از سی ماهگی (دو سال و نیم) بهتره وارد محیط اموزشی بشه البته مهم این استمه  کودک با حال و احساس خوب وارد محیط بشود

بنابراین اگر ورود به مهد یکسال هم دیرتر شروع شود مهم نیست بلکه مهم این است کودک با حس خوب و حال خوب وارد بشود چون حال اولیه تقریبا همیشگی خواهد بود.

بنابراین قبل از ورود به مهد باید:

کودک اضطراب جدایی نداشته باشد. برای این اطمینان با کودک قایم موشک بازی کنید و بعد از هجده ماهگی گاهی او را با پدر یا مادر بزرگ تنها بگذارید.

کودک رشد روانی اجتماعی لازم را داشته باشد، دیگران را دشمن، بد، یا شی در نظر نداشته باشد.

توانایی بیان گرسنگی خستگی یا دستشویی رفتن را داشته باشد.

محیط مهد معلمین اونجا و تعداد بچه ها یا بازی ها تاثیر زیادی در حال کودک در مورد رفتن به مهد خواهد داشت.

مطمئن باشید فرزندتون اماده برای مهد است و مسئولین مهد این اجازه را به شما خواهند داد تا وقتی کودک حال مناسبی پیدا کند کنارش بمانید.

کودک باید با دستشویی رفتن و غذا خوردن و خوابیدن در مهد راحت باشد. بعضی از بچه ها فقط در رختخواب خود میخوابند. بنابراین یا قبل از وقت خواب اونها را برداریم یا خاطر اسوده داشت فرزندمون اسوده ست.

 

 

ارسال نظر