کد خبر : 17661

بیش فعالی در کودکان

بیش فعالی در کودکان

مطالعات نشان می دهد که بین 2% تا 5% کودکان گرفتار این مشکل هستند و پسران چهار برابر بیشتر از دختران با این بیماری سیستم عصبی و گرفتاری رو به رو می شوند. می دانیم که مقصود از کمبود توجه و تمرکز این نیست که دیگران و یا پدر و مادر به فرزندشان توجه و یا اعتنایی نکرده اند.

 

مطالعات نشان می دهد که بین 2% تا 5% کودکان گرفتار این مشکل هستند و پسران چهار برابر بیشتر از دختران با این بیماری سیستم عصبی و گرفتاری رو به رو  می شوند. می دانیم که مقصود از کمبود توجه و تمرکز این نیست که دیگران و یا پدر و مادر به فرزندشان توجه و یا اعتنایی نکرده اند.

بلکه مقصود این است که کودک توان این را ندارد که در وقت ضرورت و آن زمانی که باید و لازم هست ، توجه و تمرکز خودش را به روی موضوعی ، مطلبی و کاری و یا در مدرسه بر روی کتابش بتواند برای مدتی به اندازه ای که دیگران یا بچه های هم سن و سال او دارند و یا ضرورت دارد متمرکز شود.

فرزند ما در حالی که مایل است و می داند شما انتظار دارید و یا باید چنین کند ، با وجود آن که کتابش را شروع می کند و یا نوشتن را آغاز می کند به مجرد آن که کوچک ترین صدایی و یا  حرکتی در محیط اطراف او اتفاق می افتد و یا حتی بدون این که هیچ تحریک و محرک خارجی باشد به مجرد آن که حوصله اش سر برود و یا در درون ، احساس ناراحتی کند ، کار را نیمه تمام گذاشته و از جای خودش برمی خیزد و یا با وجود آن که ظاهرا وانمود می کند که همان کار قبلی را دارد انجام می دهد، فکر و یا خیالش در جای دیگر و محل دیگری خواهد بود.

 

 

ارسال نظر