کد خبر : 17721

بچه ها برایشان سوال است ....

بچه ها برایشان سوال است ....

دستشوی در ذهن کودک شما نباید تبدیل به فضای بسیار آلوده ای بشود و نباید او را از آمدن به دستشویی ممنوع کنید

بچه ها برایشان سوال است پشت در دستشوی چه میگذرد برای کودکتان یک لگن بخرید و با خودتان دستشوی ببریدش آنجا برایش کتاب بخوانید و برایش شعر بخوانید و یکی دو عروسک یا اسباب بازی پلاستیکی قابل شتشو برایش بگیرید که آنجا بازی کند.

دستشوی در ذهن کودک شما نباید تبدیل به فضای بسیار آلوده ای بشود و نباید او را از آمدن به دستشویی ممنوع کنید این فرصتی است که با دستشوی یا بازی از یکی از بحران های زندگی که از پوشک گرفتن است عبورش دهید. ولی اتفاق عبور از پوشک گرفتن خیلی سریع رخ نخواهد داد.

 

 

ارسال نظر