کد خبر : 17826

بایدها و نبایدهای مهدکودک

بایدها و نبایدهای مهدکودک

مهدکودک نباید زودتر از دوسال آغاز شودـ از سه سالگی به بعد زمان مناسب برای مهد بردن کودک است.

 مهدکودک نباید زودتر از دوسال آغاز شودـ از سه سالگی به بعد زمان مناسب برای مهد بردن کودک است.

رفتن به مهدکودک برای کودکانی که در خانه همبازی ندارند توصیه می شود

در مهد، کودک مهارتهای اجتماعی و نظم و ترتیب را می آموزد، با بازی با همسالانش رابطه برابر را می آموزد، بازی باعث تقویت مهارتهای حرکتی، اجتماعی، افزایش هوش، افزایش اعتماد به نفس در کودک می شود

کودکی که اضطراب جدایی دارد در روزهای اول نباید با گریه از مادر جدا شود ،جدایی باید کم کم و با ارامش صورت گیرد

در مهد نباید آموزش خواندن و نوشتن باشد. سختگیری، تنبیه، بکن و نکن زیاد نباید باشدـ .

تا شش سالگی همه زندگی کودک بازی، اسباب بازی و همبازی است.

 رفتن به مهد همراه با بدنیا آمدن فرزند دوم نباشد ـ حداقل دوماه زودتر باشد

 

 

ارسال نظر