کد خبر : 17861

کودکان انتظارات زیادی از ما ندارند. مقصود، انتظارات رفتاری و اخلاقیست.

کودکان انتظارات زیادی از ما ندارند. مقصود، انتظارات رفتاری و اخلاقیست.

در واقع ما با ایده آل های آنها فاصله زیادی نداریم... و با کمی تغییر، پدر و مادر دلخواه آنها می شویم.

کودکان انتظارات زیادی از ما ندارند. مقصود، انتظارات رفتاری و اخلاقیست.

در واقع ما با ایده آل های آنها فاصله زیادی نداریم... و با کمی تغییر، پدر و مادر دلخواه آنها می شویم.

مثلا کمی بیشتر بخندیم،

کمی بیشتر با آنها بازی کنیم

و کمی هم با حوصله تر باشیم.

ولی متاسفانه کودکان با ایده آل های ما باید خیلی فاصله داشته باشند. فرزندان ما باید؛

- باهوش و خوش اخلاق

- خوش برخورد و درسخوان

- اجتماعی و مودب

- منظم و ...  باشند.

احساس نمی کنید کمی توقع ما از کودکان زیاد است!

 

 

ارسال نظر