کد خبر : 18077

بچه اگر قرار است که اعتماد به نفسش بالا برود

بچه اگر قرار است که اعتماد به نفسش بالا برود

یک بچه اگر قرار است که اعتماد به نفسش بالا برود باید آن کار را انجام بدهد پس ما به عنوان پدر و مادر اجازه میدهیم که او این کار را انجام بدهد ولو ناقص!

یک بچه اگر قرار است که اعتماد به نفسش بالا برود باید آن کار را انجام بدهد پس ما به عنوان پدر و مادر اجازه میدهیم که او این کار را انجام بدهد ولو ناقص!

وقتی یک بچه تازه میخواهد که راه بیفتد و راه رفتن را تمرین کند، یک جا را میگیرد بعد میخواهد که حرکت کند. اگر پاهایش را  بالا بیاورد و در هوا سه دور بچرخاند  بعد یک قدم بردارد، کدام مادری میگوید که چرا پاهایت را در هوا سه دور چرخاندی بعد قدم برداشتی؟

برای بالارفتن اعتماد به نفس هم دقیقا به تاتی ها (آهسته راه رفتن بچه ها) جواب میدهیم. یعنی کوچکترین قدمی که برداشت حسابی تشویق میکنیم که تو فقط اعتماد به نفس را بالا ببر و حرکت کن ولی در آن لحظه ایرادها را نمیگیریم. همین باعث میشود که آهسته آهسته بچه تشویق بشود.

 

ارسال نظر