کد خبر : 18258

بچه‌ها، یکی از مخالفان جدی سبک زندگی مدرن هستند؛

بچه‌ها، یکی از مخالفان جدی سبک زندگی مدرن هستند؛

بچه‌ها، یکی از مخالفان جدی سبک زندگی مدرن هستند؛ زیرا آفرینش کودک با رکود سازگار نیست.

بچه‌ها، یکی از مخالفان جدی سبک زندگی مدرن هستند؛ زیرا آفرینش کودک با رکود سازگار نیست.

بسیاری از بازی‌های کودک به صورت فعال است. فعال بودن یکی از لازمه‌های بازی کودکانه است. والدین راکد، بچه‌ها را به سمت سرگرمی‌های راکد می‌برند.

بسیاری از لجاجت‌ها و ناسازگاری‌های کودک ریشه در رکودی دارد که والدین بر او تحمیل کرده‌اند.

بچه‌ها به صورت ناخودآگاه با لجاجت، بهانه‌گیری، ‌گوش ‌ندادن به حرف پدر و مادر و... انتقام خود را از والدین راکد می‌گیرند.

 

ارسال نظر