کد خبر : 2932

تصاویر/چهارمین نشست رسانه ای نماینده مردم دشتستان

نشست رسانه ای رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر درمجلس شورای اسلامی باحضور خبرنگارانی از رسانه های مختلف برگزارشد.

نشست رسانه ای رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر درمجلس شورای اسلامی باحضور خبرنگارانی از رسانه های مختلف برگزارشد.

http://8pic.ir/images/lsi47gnqi62wdcqirjg7.jpg

http://8pic.ir/images/ue5npgbc0lvfi9qibweu.jpg

http://8pic.ir/images/g8orbtbiggtgwtlkwyb9.jpg

http://8pic.ir/images/wslpgavbyyps258ab9kc.jpg

http://8pic.ir/images/haykqf6toxtc20e8s62l.jpg

http://8pic.ir/images/v0mncaxvz1vmigw2bpxn.jpg

http://8pic.ir/images/jktvr5g38uceiwhzfh3r.jpg

http://8pic.ir/images/0diskvunyejsfqwnz5gk.jpg

http://8pic.ir/images/82xmasrta0tc5gfu76v5.jpg

http://8pic.ir/images/8fmg2s3apyds96g61obw.jpg

http://8pic.ir/images/0rckp7deqvun3sl5bbmd.jpg

http://8pic.ir/images/8txdbcb8eo8gputrmppx.jpg

http://8pic.ir/images/mycbz6b0o3ihj8jrrzz6.jpg

http://8pic.ir/images/0siv08uhvw8mxndwmhl7.jpg

http://8pic.ir/images/wsyjkaswyyeat6bvjzsu.jpg

http://8pic.ir/images/m8m2j7060f2lgitanym1.jpg

http://8pic.ir/images/srhjvoh65l9qsc1cech8.jpg

http://8pic.ir/images/zuksqqaiv6uoyrar9c6r.jpg

http://8pic.ir/images/x152wwmkvu92v9e1f3b7.jpg

http://8pic.ir/images/dsycto3x6ca5y6r6kn2e.jpg

http://8pic.ir/images/4sj0f37ljtpbllvt11s6.jpg

ارسال نظر