کد خبر : 3423

تصاویر/بازدید رئیس مجلس از نیروگاه اتمی بوشهر

تصاویر/بازدید رئیس مجلس از نیروگاه اتمی بوشهر

بوشهر24: رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به بوشهر از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد.

بوشهر24: رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به بوشهر از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد.

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

 

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهربازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

 

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهربازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید لاریجانی از نیروگاه اتمی بوشهر

ارسال نظر