کد خبر : 3496

تصاویر اختصاصی/جشن زیر سایه خورشید با حضور خدام حرم رضوی در بوشهر

تصاویر اختصاصی/جشن زیر سایه خورشید با حضور خدام حرم رضوی در بوشهر

بوشهر24: جشن زیرسایه خورشید یکشنبه شب با حضور خادمان حرم رضوی در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد.

بوشهر24: جشن زیرسایه خورشید یکشنبه شب با حضور خادمان حرم رضوی در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد.

جشن زیر سایه خورشید

جشن زیر سایه خورشید

جشن زیر سایه خورشید

جشن زیر سایه خورشید

 

جشن زیر سایه خورشیدجشن زیر سایه خورشید

جشن زیر سایه خورشید

جشن زیر سایه خورشید

جشن زیر سایه خورشید

6

7

جشن زیر سایه خورشید

9

10

8

11

عکس: ابراهیم قهوه چی زاده

ارسال نظر