کد خبر : 7753

تصاویر ایسنا از دیدار روحانی با علما، ایثارگران و نخبگان‎ بوشهر

تصاویر ایسنا از دیدار روحانی با علما، ایثارگران و نخبگان‎ بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

دیدار روحانی با علما ایثارگران و نخبگان بوشهر

  • سلام ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۲۲:۳۷

    0 0 پاسخ

    درگیری خانواده شهیدی که در مجتمع فرهنگی بوشهر با آقای مقدس را که نسبت به نگاه تبعیض آمیز مسیولین اجرایی که فقط میخواستند از جامه ایثارگری عزیز سواستفاده کنند را منعکس میکردید
    نمردیم معنی اعتدال و تبعیضرا فهمیدیم.
    یاد باد آنروزگاران یاد باد

ارسال نظر