کد خبر : 17371

وکیل ملت یا وکیل دولت ؟

وکیل ملت یا وکیل دولت ؟

اگر چه نسبت بین « مردم ، قانون و نظارت » موجب خدمت به مردم منطبق بر قانون و بدور از تخلف خواهد بود ولی در صورتی که به استقلال نماینده خدشه ای وارد شود موجب انحراف خواهد شد.

بوشهر24-رحیم افروغ:این روزها کاروان تدبیر و امید به سر منزل انتخاب استانداران  رسیده و موج تغییرات در سطح استانها در حال رقم خوردن است.

روی سخن با کسانی است که در مقام نمایندگی مردم قرار گرفته اند و شأن آنها قانونگذاری جهت پیشبرد امور و نظارت بر اجرای قوانین است.

اگر چه نسبت بین « مردم ، قانون و نظارت » موجب خدمت به مردم منطبق بر قانون و بدور از تخلف خواهد بود ولی در صورتی که به  استقلال نماینده خدشه ای وارد شود موجب انحراف خواهد شد.

و اما آسیب جدی این قضیه ، خدشه وارد شدن بر هر کدام از ارکان موجود است:

آنجا که دیگر نماینده خود را مردمی نبیند و گاه انتخابات فیلش یاد هندوستان کند.

دگر ؛ جایی که قانون ابزاری برای تحقق خواسته های شخصی و منافع باندی و گروهی مصادره شود.

و آخر ؛ آنجا که نظارت فدای سازش و سهم خواهی شود.

آری ، نظارت اگر بخوبی محافظت نشود در دو ورطه خواهد افتادکه یک میخ بر تابوت حقوق مردم  و دیگری را بر وظیفه قانونی خدمت به مردم در نهاد اجرایی خواهد زد.

امروز وقتی خبر پر طمطراق سازش نمایندگان بر سر انتخاب یک استاندار مطرح و با ژست غرور آفرین به مردم گزارش می شود ، تداعی گر سهم خواهی نمایندگان از قدرت اجرایی بوده و از طرفی شاهد  بی تفاوتی مقام ناظر در امر نظارت خواهیم بود که حاصل آن  حقوق های نجومی ، فساد مالی ، ضعف اجرای قانون ،  اهانت  به مردم و ...  خواهد بود.

آقایان نماینده مشخص نمایید وکیل چه کسی هستید؟

 

/انتهای پیام

ارسال نظر