بمناسبت سالروز پذیرش قطعنامه 598

به امام عرض کردم: "معروف است [یعنی این طور گفته می شود و شایع شده] که می خواهند شما را وادار به قبول قطعنامه کنند." امام هیچ جوابی به من ندادند و تنها کاری…