همزمان با سخنرانی رییس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل

نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد " و سخنرانی روسای جمهور کشور‌های مختلف در این نشست بحث داغ این روز‌های رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.