سیدافقهی درگفتگو با((بوشهر24 ))

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: نظام شاهنشاهی تلاش داشت اسلام آمریکایی را به ملت تحمیل کند؛ آنان می‌گفتند دین از سیاست جداست و پادشاه باید پادشاهی خود را بکند و…