کد خبر : 10431

مدیردارای پرونده تخلف پست جدید گرفت

مدیردارای پرونده تخلف پست جدید گرفت

بوشهر 24: وی که به دلیل تخلفات گسترده در یکی از استراتژیک ترین بخش های استان بوشهر دارای پرونده ای مفتوح تخلفات اداری در زمینه مالی است با پادرمیانی یکی از مدیران پست مشابه ای گرفته است که ابهامات زیادی در بین کارکنان هر دو مجموعه اسبق و کنونی فعالیت این فرد را ایجاد کرده است .

بوشهر 24:در حالی که یکی از مدیران اسبق تاسیسات نفتی در جنوب استان بوشهر به دلیل تخلفات مالی عذر وی خواسته شده بود خبر می رسد که وی پست جدیدی در مجموعه نفت گرفته است .

به گزارش " بوشهر 24 " به نقل از سوک؛ وی که به دلیل تخلفات گسترده در یکی از استراتژیک ترین بخش های وزارت نفت در جنوب استان بوشهر دارای پرونده ای مفتوح تخلفات اداری در زمینه مالی است با پادرمیانی یکی از مدیران نفتی در یکی از جزایر نفتی ایران پست مشابه ای گرفته است که ابهامات زیادی در بین کارکنان هر دو مجموعه اسبق و کنونی فعالیت این فرد را ایجاد کرده است .

این درحالی است که دو نفر از مدیران ارشد نفتی وی که عضو هیات مدیره مجموعه جدید این فرد هستند با درک تخلفات وی با صدور درخواست های کتبی به هیات مدیره این جزیره نفتی خواستار از کار برکنار شدن این مدیر در مظان تخلف هستند .
 
خبرهای دریافتی حاکی از آن است که این فرد دارای پرونده تخلف، سال ها پیش از یکی از زیر مجموعه های وزارت نفت در یکی از استان های مجاور استان بوشهر توسط رئیس کنونی این جزیره نفتی به استان فراخوانده شد تا به گونه ای همکار در کارهای خارج از عرف اداری وی باشد و اینک توسط همین فرد به این جزیره نفتی پس از عزل در جنوب استان بوشهر دعوت به کار شده است  تا به عنوان یکی از مدیرانش بتواند سال های خوش گذشته اش را تکرار کند.
 
از جمله اقدامات این مدیر جزیره نفتی برای  همکار جدید دارای پرونده تخلف در جنوب استان بوشهر و مدیر کنونی زیرمجموعه وی ؛ ولخرجی هایی است که با جیب پیمانکاران برای تثبیت وی در یک سمت حساس در جزیره نفتی انجام داده است .
 
به نظر می رسد ورود سازمان های نظارتی در رسیدگی به پرونده این فرد که سابقه تخلف در جنوب استان بوشهر دارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در جایگاه جدید ضروری است ، ضمن این که تسریع در رسیدگی به اتهامات وی توسط مسئولین مربوطه نیز می تواند با  اثبات جرایم و یا تبریه وی زمینه ابهام زدایی از کارکرد این مدیر دارای پرونده تخلف در جنوب استان بوشهر را ایجاد کند.

ارسال نظر