کد خبر : 10667

مصعب یحیایی

مذاکرات هسته ای و یک پرسش...!

مذاکرات هسته ای و یک پرسش...!

حتی "اصل عزت" نیز که در کلام مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت نیز در ذیل همین اصل –برابری- قابل دستیابی ست چرا که اگر شیوه تعامل و توافق بر مبنای رفتار "کدخدا-رعیتی" باشد از همین حالا مشخص است که فرجام رعیت چه خواهد بود!

بوشهر24/مصعب یحیایی: هر چند مانند هر ایرانی از به ثمر نشستن زحمات "فرزندان انقلاب" در طی مذاکرات با 1+5 خشنود خواهم شد اما یک پرسش اساسی همچنان برایم بی پاسخ مانده است. پرسشی که این روزها پاسخش را در میان صحبت های تیم مذاکره کننده جستجو می کنم و البته هنوز به نتیجه ای نرسیده ام!

یکی از اصول اساسی و مسلم هر ارتباط و مذاکره ای "اصل برابری" ست. بدین معنا که جو شاکی و متهم و یا حاکم و محکومی نباید در مذاکرات وجود داشته باشد و می بایست طرفین در روند مذاکره -با توجه به اصل مذکور- در جایگاه هم سطح و هم تراز قرار داشته باشند.

آنچه ذهن نگارنده را مشغول نموده است این پرسش است که "آیا اصل برابری در مذاکرات ژنو اجرا شده و یا اینکه مورد بی اعتنایی قرار گرفته است؟!"

برابر این اصل همچنانکه دیگر کشورها نگرانی های خود را در باب مسایل هسته ای در ایران ابراز و پیگیری می کنند، جمهوری اسلامی ایران حق داشته و دارد که از طرفین مذاکره در رابطه با میزان و نحوه ی اجرای تعهدات NPT در کشورهای متبوع شان پرسش نماید.

جمهوری اسلامی ایران حق داشته و دارد که از ایالات متحده آمریکا –که دارای کلاهک های هسته ای و نیز دارای سابقه شرارت هسته ای ست!- توضیح بخواهد و چرایی عدم پاسخگویی این کشور را به نگرانی های جامعه جهانی در باب تهدید صلح و امنیت دنیا خواستار شود!

ایران اسلامی حق دارد در رابطه با طراحی و اجرای نقشه ی ترور دانشمندان هسته ای توسط سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و سکوت جامعه ی جهانی از کشورهای 1+5 سوال کند!

اصل برابری یعنی سیاست مداران آمریکایی و اروپایی حق نداشته و ندارند توهمات خود را درباره تهدید آمیز بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان "نگرانی های جامعه جهانی" مطرح کنند!

اصل برابری یعنی اینکه جمهوری اسلامی ایران حق دارد در مورد حمایت آمریکا از فعالیت های هسته ای رژیم جعلی صهیونیستی -که نشان داده است از نسل کشی و استفاده از تسلیحات نامتعارف ابایی ندارد- پرس و جو کند.

اصل برابری یعنی پیشتر و بیشتر از پرداختن به مسئله ی هسته ای ایران که تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت کرده و گزارشات آژانس نیز صلح آمیز بودن آن را تایید می کند، باید انبار سلاح های هسته ای اسرائیل –که حتی از پذیرش قواعد و چارچوب NPT سر باز می زند- مورد نظارت و بحث قرار گیرد!

حتی "اصل عزت" نیز که در کلام مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت نیز در ذیل همین اصل –برابری- قابل دستیابی ست چرا که اگر شیوه تعامل و توافق بر مبنای رفتار "کدخدا-رعیتی" باشد از همین حالا مشخص است که فرجام رعیت چه خواهد بود!

ارسال نظر