کد خبر : 11737

کدامیک از این 4 نفر شهردار گناوه می شود؟

کدامیک از این 4 نفر شهردار گناوه می شود؟

پهلوان زاده یادآور شد : در کنار شاخص های عمومی مانند داشتن پاکدستی ، کرامت نفس ، تعهد، تخصص، توان مدیریتی و معیارهای فردی و شخصی، برنامه محور بودن یکی از مهمترین مواردی است که در انتخاب شهردار توسط اعضاء شورای شهر مد نظر خواهد بود زیرا فرد منتخب باید از برنامه جامع و کارآیی برای مدیریت شهری با ویژگی هایی شهر توریست پذیری مانندگناوه برخوردار باشد.

به گزارش " بوشهر 24 "، در حالی که پروسه قانونی انتخاب شهردار به روزهای پایانی خود نزدیک می شود رئیس شورای شهر گناوه در گفتگو با سوک از انتخاب شهردار این شهر مهم گردشگری و بندری استان خبر داد .

نادر پهلوان زاده بعدظهر دوشنبه در گفتگوی کوتاهی با این پایگاه خبری تحلیلی اظهار کرد : با توافق اعضاء شورای شهر گناوه روز چهارشنبه ( فردا شب ) راس ساعت 20:30 دقیقه در صحن علنی این شورای کار رای گیری برای انتخاب شهردار انجام می شود .

وی اضافه کرد : از بین نعمت اله عباسی سرپرست کنونی شهرداری گناوه ، امید پارسایی فر مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بوشهر ، حسام منصوری شهردار کنونی شهر کلمه و  سرافزار موصلی شهردار اسبق کازرون یک نفر با رای اکثریت اعضاء شورای شهر به عنوان شهردار جدید انتخاب می گردد.

رئیس شورای شهر گناوه با تکذیب خبر یکی از سایت های خبری استان گفت : یکی از سایت های استان بوشهر از جانب من عنوان کرده بود که از رسانه ای که مدعی شده یکی از گزینه ها شهرداری به اعضای شورا پیشنهاد مالی کرده شکایت کرده ام که این خبر صحت ندارد .

وی اضافه کرد : هر چند بر اساس قانون تا 20 اردیبهشت ماه فرصت انتخاب شهردار وجود دارد اما اعضاء شورای شهر قریب به پنج روز مانده به این مهلت قانونی اقدام به انتخاب شهردار می کنند .

پهلوان زاده یادآور شد : در کنار شاخص های عمومی مانند داشتن پاکدستی ، کرامت نفس ، تعهد، تخصص، توان مدیریتی و معیارهای فردی و شخصی، برنامه محور بودن یکی از مهمترین مواردی است که در انتخاب شهردار توسط اعضاء شورای شهر مد نظر خواهد بود زیرا فرد منتخب باید از برنامه جامع و کارآیی برای مدیریت شهری با ویژگی هایی شهر توریست پذیری مانندگناوه برخوردار باشد.

ارسال نظر