کد خبر : 125

نصراله شفیعی

منطق قرآن کریم درباره تحریم و مذاکره با دشمن

منطق قرآن کریم درباره تحریم و مذاکره با دشمن

بوشهر ۲۴: همه ی مسلمانان قرآن را به عنوان محور عملکرد زندگی خود درعرصه های فردی و اجتماعی قبول دارند. ولی اینکه تا چه اندازه در مقام عمل براساس رهنمودهای آن عمل نمایند جای بحث و گفت و گو است.

از ویژگی های قرآن نزول تدریجی آن می باشد که در دو مقطع مهم زمانی نازل گردیده است. یکی قبل از هجرت یعنی دوران مبارزه  و دوران پیش از تشکیل حکومت اسلامی و دوم آیاتی که بعد از هجرت نازل شده اند یعنی دوران تشکیل حکومت اسلامی با رهبری پیامبر اعظم (ص) در مدینه منوره.

مسلماً هر کدام از این دوران شرایط خاص خود را داشته که بسیاری از آیات قرآن نیز ناظر به این شرایط است. به عبارتی بخشی زیادی از آیات دارای شأن نزول می باشند.

از آنجا که در طول تاریخ همواره دو جبهه ی حق و باطل وجود داشته و علیه یکدیگر صف آرایی کرده اند و هر کدام خصوصیات خود را داشته اند و نسل های بعدی و پیروان آن ها نیز به همین صفات متّصف بوده اند، آیات قرآن نیز با ظرافت خاص به بیان ویژگی ها، مواضع و عملکرد این دو

گروه پرداخته است، از همین روی امروز نیز می تواند بهترین راهنما برای جویندگان حق در مقابله با باطل باشد. چرا که خاصیت قرآن همان « جَرْیْ و انطباق» آن می باشد. یعنی گسترده ی شمول قرآن از نظر انطباق بر مصادیق بسیار وسیع است و به موارد نزول آیات اختصاص ندارد، بلکه در هر موردی که با مورد نزول از نظر ملاک و مناط یکسان باشد جاری می شود.

امام باقر (ع) در روایتی می فرمایند: « و اگر اینطور باشد که وقتی آیه ای در قومی نازل شد، پس از آن همان قوم مردند آن آیه نیز بمیرد، از قرآن چیزی باقی نمی ماند و لیکن همه ی قرآن تا آسمان ها و زمین هست جاری است و برای هر قوم آیه ای است که آن را می خوانند و از آن بهره ی نیک یا بد دارند» (قرآن در اسلام- علامه طباطبایی)

و اما در این مقال قصد آن نیست که به تفصیل آیات مرتبط، مورد بحث و بررسی قرار گیرد از آنجا که مخاطب این مقاله علاقمندان به رسانه ها هستند، تلاش می شود مطالب به اختصار بیان گردد.
۱) آیه مربوط به تحریم- بدون تردید دشمن برای نابودی جبهه ی حق از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند یکی از اقدامات، تحریم اقتصادی است. قدر مسلم هدف از این تحریم، ایجاد تنگنای شدید اقتصادی در زندگانی مسلمانان و گروندگان به حق می باشد. تا آن ها از استقامت و پایداری در تداوم مسیر حق خسته و ناتوان شوند و در نتیجه دست از حمایت رهبری جامعه بکشند. این ترفندی است که قرآن این چنین بدان اشاره می کند:

« هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا و لله خزائن السموات و الارض و لکن المنافقین لایفقهون» (منافقون /۷)
ترجمه: آن ها کسانی هستند که می گویند: به کسانی که نزد پیامبر خدا هستند کمک مالی نکنید تاپراکنده شوند، در حالی که گنجینه های آسمان ها و زمین از آن خداست ولی منافقین نمی فهمند»

در این آیه خداوند به صراحت به تحریم دشمنان که مهمترین ویژگی آن ها صفت نفاق می باشد اشاره کرده است. می گوید که دشمنان تبلیغات راه می اندازند و به یکدیگر توصیه می کنند که یاران پیامبر یعنی مردم مسلمان و مؤمن را در تحریم اقتصادی قرار دهند تا آن ها از اطراف پیامبر یعنی رهبر جامعه پراکنده  شوند و دست از حمایت نظام اسلامی و رهبری آن بر دارند.

درست همان موضعی که امروز دشمنان ما بخصوص ۱+۵ یا جهان غرب علیه ایران اسلامی گرفته است. خوب است به این جمله روزنامه آمریکایی « وال استریت ژورنال» توجه کنید که می نویسد: « هدف اصلی کاخ سفید از تحریم ها فشار بر مردم ایران و ایجاد نارضایتی است نه سرکوب کردن اقتصاد ایران»

در ادامه ی آیه، خداوند به نکته ای اشاره می کند که هم یادآوری به دشمنان و منافقین است و هم رهنمودی است برای مردم مسلمانی که در تحریم شدید دشمن قرار گرفته اند. می فرماید: گنجینه ی آسمان ها و زمین از آن خداست. » منظور این است که دشمنان بدانند که با این تحریم ها نمی توانند که سرمایه ی واقعی جهان را که آن ها به عنوان ابزار تحریم از آن استفاده می کنند در انحصار خود قرار دهند و از سویی به مسلمان ها یادآور می شود که شما اگر از تحریم دشمن هراسی به دل راه ندهید و رو به سوی خدا کنید و با اعتقاد کامل به او اعتماد کنید. خداوند  با سرمایه ی بیکرانی  که در اختیار دارد شما را کمک خواهد کرد و در نتیجه تحریم دشمن نخواهد توانست شما را به شکست بکشاند. این در حالی است که دشمنان که نفاق مهمترین مشخصه ی آن ها می باشد نمی توانند این عنایت خداوندی به اهل ایمان را درک کنند.

۲ 3022.jpg ) درباره ی مذاکره و ارتباطات با دشمنان نیز منطق قرآن بر مبنای ایستادگی بر اصول و عدم پذیرش خواست های نامشروع و غیر عادلانه آنها استوار است و به همه ی مسلمانان هشدار می دهد که اگر به خواسته های آن ها تن در دهید به چیزی کمتر از عقب نشینی از تمام دستاوردهایی که تاکنون به آن دست یافته اید راضی نخواهند شد. خداوند می فرماید: « یا ایها الذین امنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردّوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل الله مولاکم و هوخیر الناصرین» (آل عمران/۱۵۰-۱۴۹)

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کفر ورزیده اند اطاعت کنید شما رابه عقب باز می گردانند. پس زیانکار و بازنده بر می گردید بلکه خدا مولا ویاور شماست و او بهترین یاری دهندگان است.


همان طور که اشاره شد خداوند در این آیه به صراحت نتیجه اطاعت از خواست دشمن را عقب نشینی از تمام پیشرفت ها، دستاوردها و اعتقادات توحیدی می داند. آنگاه اهل ایمان در نتیجه ی عقب نشینی از اصول و مبانی در برخورد با دشمن، در حالی که بازنده و زیانکار هستند بر می گردند.
در اینجا خوب است مذاکره کنندگان کشورمان به این آیه توجه کنند که اگر به خواست دشمنان که همان ۱+۵ هستند تن در دهند نتیجه آن عقب نشینی از همه ی دستاوردهای اعتقادی و پیشرفت هایی است که تاکنون بدست آورده ایم. یعنی آن ها به چیزی کمتر از این راضی نخواهند شد.


در آیه ی بعدی خداوند تأکید می کند در تقابل و رویارویی و مذاکره با دشمن بدانید که خدا یاور و مولا و بهترین یاری دهنده ی شما است.  

نکته ی قابل توجهی که در این آیات و بسیاری از آیات قرآن بر آن تأکید شده، توجه به اعتماد و اعتقاد به خداوند در کمک به اهل ایمان در رویارویی با قدرت های باطل است. در آیه ی تحریم که بدان اشاره شد، خداوند بر در اختیار قرار داشتن تمامی ثروت آسمان ها و زمین در نزد خود تأکید می کند تا مؤمنان  با اعتماد به خدا نگران از تحریم های دشمن نشوند.

در این آیه نیز خداوند پس از آنکه به ماهیت دشمن و نتیجه ی تسلیم مسلمانان در برابر او اشاره می کند به اهل  ایمان گوشزد می کند که در رویارویی با دشمن به خدا تکیه کنند که خداوند یاور واقعی بلکه بهترین یاور است. تأکید قرآن بر اعتقاد توحیدی و تکیه بر ایمان به او رمز موفقیت همه ی مسلمانان است. هر چه که ما ضعف داریم و در برابر دشمن کوتاه می آییم و ننگ تسلیم را بر خود می پذیریم. همگی ناشی از آن است که ما نتوانسته ایم به خودب بقبولانیم که اگر بر خدا توکل کنیم و پشتوانه خود را مساعدت او بدانیم بر هر دشمنی پیروز خواهیم شد.

ارسال نظر