کد خبر : 12640

تصاویر/ امضای فکت شیت ملی هسته ای در بوشهر

تصاویر/ امضای فکت شیت ملی هسته ای در بوشهر

مردم بوشهر در حاشیه اقامه نماز جمعه، طوماری را که در ورودی مصلی امام خمینی(ره) بوشهر با عنوان گزارش برگ ملی هسته ای که دفاع از حقوق هسته ایران و رفع فوری همه تحریم ها در صورت توافق نصب شده بود را امضا کردند.

گزاره برگ ملی هسته ای در بوشهر

گزاره برگ هسته ای در بوشهر

گزاره برگ ملی هسته ای در بوشهر

گزاره برگ هسته ای در بوشهر

گزاره برگ هسته ای در بوشهر

گزاره برگ هسته ای در بوشهر

گزاره برگ هسته ای در بوشهر

گزاره برگ هسته ای در بوشهر

گزاره برگ ملی هسته ای در بوشهر

گزاره برگ ملی هسته ای در بوشهر

گزاره برگ هسته ای در بوشهر

گزاره برگ ملی هسته ای در بوشهر

عکاس: روح الله علیزاده

ارسال نظر