کد خبر : 14078

امام خمینی(ره)

ملتی که روزه دارد از حصر اقتصادی نمی ترسد

ملتی که روزه دارد از حصر اقتصادی نمی ترسد

بوشهر24: امریکا خیال نکند که با دخالت نظامی می‏تواند کاری بکند یا با حصر اقتصادی می‏تواند کاری بکند. ملتی که روزه می‏گیرد، ملتی که شهادت را قبول کرده، از این چیزها دیگر نمی‏ترسد.

15 خرداد، نقطۀ عطفی در تاریخ کشور

15 خرداد نزدیک است و این روزی است که ملت ما نباید از یاد ببرد و نمی‏برد. 15 خرداد یک نقطۀ عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند. روز 15 خرداد آنطوری که من بعد از اینکه از حبس بیرون آمدم برای من نقل کردند، عمال شاه در بسیاری از شهرستانها که قیام کرده بودند دست به کشتار زدند، و آنطوری که به من گفتند حدود پانزده هزار شهید داشتیم در 15 خرداد، و ما این قلم را آن وقت خیلی بزرگ می‏شمردیم و بزرگ هم بود، لکن بعدها جنایاتی که از طرف شاه؛ شاه مخلوع به کشور ما وارد شد بیشتر از این معانی بود. ما نمی‏توانیم تصور کنیم این جنایاتی که از 15 خرداد تا رفتن بختیار[1]از این مملکت به دست عمال شاه، و به دست عمال امریکا در این کشور واقع شد، قدرت اینکه احصا[2]کنیم آنها را نداریم. ما اجمالی از این جنایات را می‏توانیم بگوییم یا تصور کنیم. تفصیل این جنایات اصلاً قابل احصا نیست. ما چطور می‏توانیم 15 خرداد، معلولینش را بفهمیم چقدر بود، معدومینش و شهدا می‏گویند پانزده هزار بوده است. لکن مصدومین و معلولین، کسانی که اعضای خودشان را در آن گیرودار از دست دادند ما چطور می‏توانیم بیان کنیم یا تصور کنیم. لکن در عین حالی که 15 خرداد یک مصیبتی بود برای
ملت ما، لکن مبدأ جنبش بود. از همان وقت و جلوتر از آن وقت روحانیون قیام کردند و به دست روحانیون نهضت شروع شد، از قم شروع شد و 15 خرداد یک انعکاسی بود از همان قیام. روحانیت را گرفتند قریب تمام علمای تهران را گرفتند و حبس کردند، و شاید مدتی هم علمای تهران و وعاظ تهران در حبس بودند و بعد بتدریج رها شدند، و از آنجا شروع شد به نهضت و مخالفت. در عین حالی که 15 خرداد مصیبت برای ما بود لکن این موهبت هم خدای تبارک و تعالی، به ما عطا کرد که مردم بیدار شدند و لبیک گفتند به صدای روحانیون. و در همه جا، در همۀ مملکت این نهضت شروع کرد و مبدأش از همان 15 خرداد بود، و بعد کم‏کم تدریجاً ریشه گرفت. و بعد که در این آخری دیگر زیادتر شد و بیشتر شد نهضت مردم، پیشتر رفت نهضت مردم و قیام همگانی شد. بحمداللّه‏ ریشۀ اجانب از این مملکت کنده شد و شاه سابق از ایران رفت؛ گرچه امریکا او را پناه داد و الآن هم در پناه امریکاست، منتها در مصر یا در حوالی مصر به سر می‏برد که آنها هم در قبضۀ امریکاست. بنابراین 15 خرداد در عین حالی که مصیبت بود، لکن مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال کشور و آزادی برای همۀ مملکت.

حمایت بعضی کشورها از جرائم و جنایات امریکا

آزادی را ما و ملت ما با قیمت گران به دست آورد، ولیکن ارزشش بیشتر از این معانی بود. الآن هم اشخاصی که طرفدار امریکا یا رژیم سابق هستند، الآن هم دنبال این هستند که باز آن مسائل سابق را به کشور ما برگردانند، لکن این دیگر یک خیال باطلی است. امریکا اخیراً هم گفته است که کارتر گفته است که اگر هیچ کس هم از دولتها با من همراهی نکنند من خودم دخالت می‏کنم، و برای این اشخاصی که در ایران هستند و محبوسند من دخالت می‏کنم، و این یک امری است که برای رئیس جمهور یک کشوری که ادعای این را دارند که ما حقوق بشر را می‏شناسیم، این یک جرمی است. یک نفر قلدر بگوید من دخالت می‏کنم در یک کشور دیگری و دخالت هم کرده است، این یک جرمی است که باید محاکمه بشود.کارتر باید در دادگاههای عمومی دنیا محاکمه بشود. و
اینهایی که ادعای این می‏کنند که ما استقلال همۀ ممالک را، همۀ کشورها را به رسمیت می‏شناسیم، اینها کجا هستند که جلوی کارتر بایستند و بگویند که تو می‏گویی من خودم تنها دخالت در کشور ایران می‏کنم، دخالت در یک مملکت مستقلی می‏کنم. نظامی پیاده کرده است و می‏خواهد باز پیاده بکند. اینها کجا هستند که یک همچو مجرمی را طرفداری از او می‏کنند. ما به کجا باید شکایت کنیم از این کشورهایی که دنبال امریکا و دست نشاندۀ امریکا هستند و دنبال او هستند در جرایمی که امریکا دارد مرتکب می‏شود. ما به چه دستگاهی، به چه دادگاهی شکایت ببریم از این قلدرها، و از اینها که زمام امور کشورهای بیچارۀ مظلوم را به دست گرفتند؛ و مع‏الأسف آن کشورهایی هم که ادعای استقلال می‏کنند دنبال او هستند؛ دنبال یک همچو جریمه‏ای. باید از این دولتها پرسید که محاصرۀ اقتصادی که شما می‏کنید و یک ملت مظلوم را می‏خواهید در تنگنای محاصره قرار بدهید، این با چه اصلی از اصول دنیا، از قوانین دنیا منطبق است. مجرد اینکه امریکا قدرت دارد و به شما امر می‏کند، همین عذر است برای شما که محاصرۀ اقتصادی بکنید؟! و شما گمان می‏کنید که با محاصرۀ اقتصادی ملت ما شکست می‏خورد و ملت ما قانع خواهد شد و خاضع خواهد شد؟!

مؤثر نبودن تهدید امریکا در ارادۀ ملت ایران

شما باید بدانید که دخالت نظامی امریکا و همۀ شماها، دخالت نظام شوروی و همۀ وابستگان به او، دخالت شماها همه در کشور ما و حصر اقتصادی شماها، در آن ارادۀ ملت ما، آن تصمیم و ارادۀ ملت ما اثری نخواهد کرد و ما مهیای مرگ هستیم. شما ما را از چه می‏ترسانید؟ ما که مهیای شهادت هستیم، شما ما را از اقتصاد می‏ترسانید، از دخالت نظامی می‏ترسانید؟! شما کسانی را که از مرگ می‏ترسند باید بترسانید، نه مملکتی که حاضر شده برای شهادت و شهادت را یک فوز برای خودش می‏داند. بنابراین هیچ ما از این مسائل خوفی نداریم. و امریکا چه با همۀ کشورها دست به هم بدهند و بخواهند دخالت کنند، یا خودش به تنهایی ـ به قول کارتر ـ دخالت بکند، دخالت بکند تا بفهمد قضیه چی هست دخالت نظامی بکند تا بفهمد که مطلب چی هست، خوب است که از
افغانستان آقای کارتر عبرت بگیرد. افغانستان که دولتش با او، با شوروی موافق است، حزبهای کمونیستی و چپگرا با او موافق است، یک عده ملت که نداشتند و ندارند اسلحه مدرن، آنها اسلحه‏های خود شوروی را گرفتند و سربازها و صاحب‏منصبهای خود شوروی را با اسلحه‏های خودشان کشتند، و الآن هم آنها مشغول هستند و شوروی هر روز می‏فرستد و سلاحهای مدرن را می‏فرستد، سرباز می‏فرستد، لکن نتوانسته تا حالا ملت افغانستان را، ملت شجاع افغانستان را خاضع کند. آن افغانستان است که احزابش، احزاب کمونیستی و چپگرا با شوروی دست به هم دادند، با دولت دست به هم دادند، لکن ملت را نتوانستند خاضع کنند.

ایران بحمداللّه‏ دولتش با ملتش موافق است، و چپگرایان اینجا که تابع امریکا هم هستند عددی نیستند که قابل ذکر باشند. ما با آنها مسامحه می‏کنیم، و الاّ یک روز تمام آنها از بین خواهند رفت. امریکا خیال نکند که با دخالت نظامی می‏تواند کاری بکند یا با حصر اقتصادی می‏تواند کاری بکند. ملتی که روزه می‏گیرد، ملتی که شهادت را قبول کرده، از این چیزها دیگر نمی‏ترسد. بنابراین، این روز مبارک 15 خرداد را که در عین حال که شهیدهای زیاد ما داشتیم، لکن مبارک برای ملت ما بود، من به همۀ ملت تبریک می‏گویم. و امیدوارم که همان طوری که تاکنون از 15 خرداد تاکنون ملت ما ادامه داده است به نهضت خودش، از این به بعد هم ادامه بدهد و همۀ قدرتمندان را مأیوس کند از دخالت در کشور ما. خداوند ان‏شاءاللّه‏ همه را توفیق بدهد و همه را سلامت و اسلام را قوّت بدهد. و امیدواریم که این نهضت به سایر بلاد اسلامی هم صدور پیدا بکند. و این مکتب، مکتب همۀ مسلمین است بلکه همه مستضعفین. خداوند مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون ببرد. و بحمداللّه‏ طلیعۀ اینکه مستکبرین به جای خودشان بنشینند، طلیعۀ این در دنیا پیدا شده است، فقط ایران نیست، همۀ دنیا تقریباً مستضعفین بیدار شده‏اند و جمعیت، اکثریت قاطع با آنهاست. و من امیدوارم که بزودی بساط ظلم برچیده بشود. خداوند همه را توفیق عنایت کند.

ارسال نظر