کد خبر : 1420

رأی اعتماد شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رأی اعتماد شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بوشهر24: شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه خود به پنج رئیس دانشگاه علوم پزشکی رای اعتماد داد.

بوشهر24: شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه خود به پنج رئیس دانشگاه علوم پزشکی رای اعتماد داد.

به گزارش "بوشهر24"، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از این جلسه گفت: دکتر علی دل پیشه برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، دکتر سید مظفر ربیعی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دکتر علیرضا رئیسی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دکتر علیرضا بیگلری برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دکتر ابوالفضل ایرانخواه برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم از شورای عالی انقلاب فرهنگی رای اعتماد گرفتند .

علیرضا رئیسی دی ماه سال گذشته با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بجای غلامرضا حیدری به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شده بود.

 

ارسال نظر