کد خبر : 15070

دبیر مؤتلفه بوشهر: تندروهای اصلاح‌طلب بوشهر زیر میز ائتلاف این جریان می‌زنند

دبیر مؤتلفه بوشهر: تندروهای اصلاح‌طلب بوشهر زیر میز ائتلاف این جریان می‌زنند

شنیده‌های موثق از جلسات اصلاح‌طلبان و برخی از مسئولین دولتی بوشهر حاکی از آن است که این جریان با تفرقه زیادی مواجه بوده و طی راهبردی که از سران مرکزنشین به آنها رسیده است، می‌خواهند با مطرح‌کردن خطر اتحاد و قدرت‌گیری اصولگرایان در طیف خود نوعی وحدت و انسجام ایجاد کنند.

به گزارش " بوشهر24 " به نقل از حزب مؤتلفه اسلامی، عبدالله فاتحی دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر گفت: برخی از سایتهای جریان دوم خرداد بوشهر اخیرا خبرسازیهایی درباره ورود اصولگرایان به مجلس شورای اسلامی داشتهاند که ناگفته مشخص است که خبرهای منتشرشده بیشتر مصرف انتخاباتی داشته و هدف از این خبرسازیها از سوی اصلاحطلبان بیشتر دغدغههای درونی این جناح برای رسیدن به وحدت است.

وی افزود: در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و تا آن زمان هنوز 7 ماه دیگر فرصت باقی است مشاهدات حکایت از این دارند که برخی از کاندیداهای احتمالی برای ورود به مجلس اقدامات تبلیغاتی خود را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم شروع کردهاند، کاندیداهای آینده مجلس با سفر به همه روستاها و حتی جلسات منزل به منزل، شروع کردهاند.

فاتحی با توجه به تحولات اخیر در جریان اصلاحات و شکلگیری شورای راهبردی متشکل از جبهه اصلاحات یادآورشد: تمام تلاش اصلاحطلبان بر این است که زیر یک چتر جمع شوند؛ ولی با وجود برخی از تندروهای اصلاحطلب که در ادوار گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدهاند، اتفاقنظر این طیف بر یک هدف تا حدودی بعید است.

دبیر حزب مؤتلفه در استان بوشهر یادآور شد: رقیب اصلاحطلب و برخی از افرادی که در فتنه 88 در کف خیابان فعالیت ضد نظام انجام میدادند بهشدت در تب و تاب انتخابات هستند و این نگرانی را دارند که به نحوی دچار تفرقه شده و همچون گذشته مغلوب اصولگرایان شوند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: برخی از تندروهای نزدیک به جریان فتنه که از هر فرصتی برای عرضاندام و عقدهگشاییهای سیاسی استفاده میکنند، به صورت گسترده در رسانهها و شبکههای مجازی و حتی برخی تریبونهای دولتی سعی دارند جریان فتنه را تطهیر کنند.

فاتحی با اشاره به اینکه برخی از سایتهای جریان دوم خرداد بوشهر درباره ورود اصولگرایان به مجلس شورای اسلامی مضطرب شده و دست به خبرسازی زدهاند گفت: ناگفته مشخص است که خبرهای منتشرشده بیشتر مصرف انتخاباتی داشته و هدف از این خبرسازیها از سوی اصلاحطلبان بیشتر دغدغههای درونی این جناح برای رسیدن به وحدت است.

وی همچنین اذعان داشت: شنیدههای موثق از جلسات اصلاحطلبان و برخی از مسئولین دولتی بوشهر حاکی از آن است که این جریان با تفرقه زیادی مواجه بوده و طی راهبردی که از سران مرکزنشین به آنها رسیده است، میخواهند با مطرحکردن خطر اتحاد و قدرتگیری اصولگرایان در طیف خود نوعی وحدت و انسجام ایجاد کنند.

ارسال نظر