کد خبر : 15331

آیت نوایی

پول می گیرم قلمم را می فروشم

پول می گیرم قلمم را می فروشم

بوشهر24: در تقویم “ژورنالیست های حرفه ای" روز "هوای پاک" همان روز " مهدی پاک" است. کافی است به رپرتاژ رسانه ای این جماعت در روز 18و19 مردادماه جاری نظر دیگری افکنیم.

بوشهر24؛ آیت نوایی: روز خبرنگار گذشت وجالب آنکه در حوالی همین روز که نشست های خرد و کلانی از سوی مسوولین و شخصیت ها ی خرد و کلان با اصحاب خبر و رسانه و در تجلیل و تمجید از آنان برگزار می شد، اتفاقی افتاد که عنوان این یادداشت " پول می گیرم و قلمم را می فروشم" را شایسته ی آن دیدیم.

عوام فریبی راه و رسم " ژورنالیسم حرفه ای" است و اصیلترین مشخصه ی آن فریب افکار عمومی است. در حوالی روز خبرنگار که فضای رسانه ها مشحون بود از به به و چه چه ها ی مسوولین در تجلیل از مقام خبرنگاری، برخلاف چنین فضای غالبی اتفاقی رخ داد که بی شک می توان اصطلاح " ژورنالیست حرفه ای" را بر آن بار کرد.

وقتی یک " ژورنالیست حرفه ای " باشی می توانی تمام شرافت قلمت را در کسوت همان“ ژورنالیست"، تمام قد، به " یک مشت دلار" بفروشی.

حقیقت آن است که اصالت" سود و سرمایه" بر اصالت " وجود" نزد این قلم به مزدان رجحان دارد. و با این جماعت سخن گفتن از ارزش " مداد" و برتری آن بر " دماء"، زیره به کرمان بردن و آب در هاون کوبیدن است. چرا که سر زلف این جماعت به " ضرب سکه ها" گره زده شده است. برای " ژورنالیست های حرفه ای" باید روز دیگری را از این پس در تقوم حقیقت این زمانه نوشت: " ژورنالیسم نقابدار"

پنجه بر چهره ی حقیقت کشیدن مرام دانش آموختگان مکتب "ژورنالیسم حرفه ای" است ، آنان سوفسطایان مدرن در نقاب اصحاب قلم و رسانه اند و کیست که نداند در خدمت " تکنوکرات" ها بودن و قلم زدن در ارگان رسمی فلان جریان حزبی فن سالار سرمایه سالار افتخاری است که فقط نصیب اینان می گردد و بس . و چقدر " تکنوکراسی" با " ژورنالیست" عجین است؟!

آنان را با حقیقت چه کار؟ که با کجروان سخن حرف از حقیقت به میان آوردن سودی نمی بخشد، حقیقتِ " مردم" در انگاره آنان همان" عوام" اند که باید با شعبده و سحر ژورنال قورباغه را در پیشخوان روزنامه ها و خبرگزاری به جای قناری خریدار شوند.

در تقویم “ژورنالیست های حرفه ای" روز "هوای پاک" همان روز " مهدی پاک" است. کافی است به رپرتاژ رسانه ای این جماعت در روز 18و19 مردادماه جاری نظر دیگری افکنیم.

ارسال نظر