کد خبر : 15541

اعتراض خبرگزاری دولت از پخش پیام‌های مردم در صداوسیما!

خبرگزاری دولتی ایرنا، در انتقاد از انعکاس مشکلات مردم در رسانه ملی، نوشت: تغییرات شکلی در بخش‌های خبری سیما پای پیامک‌های مردمی را به این بخش باز کرده است؛ اقدامی که برخی کارشناسان به دلیل محتوای صرفا انتقادی آنها، این اقدام را نوعی سوگیری این رسانه نسبت به دستگاه‌های اجرایی می‌دانند.

خبرگزاری دولت، ضمن سیاسی دانستن طرح مشکلات مردم در صداوسیما، از قول محمدتقی روغنی‌ها، مدیر عامل ارگان مطبوعاتی دولت (روزنامه ایران) مدعی شد که اخبار صداوسیما گزینشی هستند و خود را به جمع کوچکی محدود می‌کند! این مسئول دولتی همچنین معتقد است که انعکاس مشکلات مردم در اخبار صداوسیما، به معنی رو در روی هم قرار دادن مردم و دولت است!

گفتنی است، دولت یازدهم علی رغم شعار آزادی رسانه‌ها و جریان انتقال اطلاعات اما در عمل، همواره در پی محدود ساختن رسانه‌های منتقد خود بوده است. گویا پخش مشکلات اجتماعی از زبان مردم نیز برای دولت تدبیر و امید، قابل تحمل نیست!

ارسال نظر