کد خبر : 17656

جانشین فرمانده سپاه بوشهر:

بسیج پناهگاه و امید مردم در تمام مباحث و عرصه ها است

بسیج پناهگاه و امید مردم در تمام مباحث و عرصه ها است

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر عنوان کرد: بسیج به مفهومی حقیقی پناهگاه و امید مردم در تمام مباحث و عرصه ها هست.

وی با اشاره به اینکه برکات فعالیت های بسیج و بسیجیان در تمام عرصه های درونی و خارجی قابل رویت هست، دنبال کرد: مردم در کشورهای سوریه و عراق، داعش با همین روحیه بسیجی موفق شدند داعش را به ذلت بکشانند.

 

وی با اظهار اینکه بسیج تمام شئون زندگانی را دربردارنده می شود، افزود: تمام فعالیت های بسیج مردم کانون هست و مسجد بعنوان سنگر و مرکز سقل برای بسیج ارزشمند هست.

خرمدل با اظهار اینکه بسیج نسبت به تمام مباحث و در تمام عرصه ها احساس وظیفه می کند اضافه کرد: در زلزله کرمانشاه و امدادرسانی به لطمه دیدگان نیز شاهد ورود بسیج و عرضه خدمات وسیع از جانب مردم بودیم.

وی با اظهار اینکه بسیج به مفهومی حقیقی پناهگاه و امید مردم در تمام مباحث و عرصه ها هست، تاکید کرد: امروز خدمت به مردم مشابه نبرد با دشمنان در جبهه نبرد هست./ذاکرنیوز

 

ارسال نظر