کد خبر : 18032

مقایسه نرخ درآمد و خرج در زمان شاه و بعد ازانقلاب

سال 1350 دلار آزاد امریکا 105 ریال فروخته میشد کارمندی که حقوق ماهیانه‌اش 200 تک تومانی بود میتوانست با حقوقش تقریباً 20 دلار بخرد در حالیکه کارمندی که امروزه حداقل 1 و نیم میلیون تومان در ماه حقوق میگیرد میتواند با حقوقش 400دلار خریداری کند

سال 49 که پیکان 18 هزارتومان بود حقوق یک کارمند در ماه 200 تک تومانی یعنی دو هزار ریال بود اگر میخواست پیکان بخرد باید حقوق 90 ماه یعنی 7 سال و نیمش را پرداخت میکرد و یا یک معلم که حقوقش 500 تک تومانی بود باید حقوق 36 ماهش را بابت خرید پیکانی که نه کولر داشت نه هیدرولیک بود و نه ترمزش ضد قفل بود پرداخت میکرد در حالی که امروز اگر کارمندی حقوقش حداقل 1 و نیم میلیون تومان باشد بخواهد پراید بخرد با پرداخت 13 ماه و نیم حقوقش صاحب پراید میشود

سال 1350 دلار آزاد امریکا 105 ریال فروخته میشد کارمندی که حقوق ماهیانه‌اش 200 تک تومانی بود میتوانست با حقوقش تقریباً 20 دلار بخرد در حالیکه کارمندی که امروزه حداقل 1 و نیم میلیون تومان در ماه حقوق میگیرد میتواند با حقوقش 400دلار خریداری کند

در همان سالِ 50 دستمزد روزانه‌ی یک کارگر در شهری مثل فردوس در خراسان جنوبی 25 تا 30 ریال بود یعنی یک کارگر اگر سه روز و نیم کار میکرد میتوانست یک دلار بخرد در حالیکه امروزه مزد کارگر در همین فردوس بین 35 تا 40 هزارتومان است و یک کارگر با مزد روزانه‌اش قادرست 10 دلار خریداری کند

زمان شاه یک حلب 4 و نیم کیلویی روغن نباتی 29 تک تومانی قیمت داشت و کارگری که مزد روزانه اش درسال ۵۴ ، 60 ریال بود تقریبا مزد 5 روزش را میبایست بابت یک حلب روغن 4 و نیم کیلویی پرداخت میکرد اما امروزه همان روغن 23 هزار تومان فروخته میشود و یک کارگر با کمتر از مزد یکروزش یک حلب روغن میخرد و با مزد 5 روزش قادرست 7 و نیم حلب روغن خریداری کند

سال 54 مرغ منجمد کیلویی 105 ریال فروخته میشد و مزد کارگر در همین فردوس 60 تا 70 ریال بود یعنی اگر یک کارگر تمام مزد روزش را میپرداخت نهایتاً 670 گرم مرغ خریداری میکرد در حالیکه امروزه یک کارگر با مزد روزانه‌اش حداقل 5 کیلو مرغ میخرد

سال 54 قیمت یک موتور یاماها 100 خارجی 5600 تومان بود و کارمندی که حقوقش 500 تک تومانی بود میخواست موتور بخرد میبایست تقریبا حقوق یکسالش را پرداخت میکرد و اگر یک کارگر با مزد 6 تک تومانیش میخواست موتور بخرد میبایست مزد934 روز یعنی 2 سال و نیمش را پرداخت میکرد این در حالیست که امروزه یک کارمند با یک ماه و نیم حقوق 2 میلیونیش و یا یک کارگر با مزد 90 روزش یعنی کمتر از یک دهم زمان شاه صاحب یکدستگاه موتور سیکلت میشود

نان سنگک درزمان شاه 5 ریال بود و کارگری که در روز 6 تک تومانی مزد میگرفت میتوانست 12 نان سنگک بخرد ولی امروزه یک کارگر بامزد 35 هزارتومانیش قادرست 54 عدد نان سنگک بخرد

 

♦️برخی خدمات مهم پهلوی در ۵۲ سال حکومت

کل شهر فردوس 320 شماره تلفن هندلیِ غیر خودکار داشت و بجز دو بخش سرایان و بشرویه که هر کدام 3 یا 4 خط تلفن هندلی داشتند غیر از یک روستا که فقط یک خط تلفن هندلی داشت هیچ روستای دیگری تلفن نداشت و در کل روستاهای استان خراسانِ بزرگ فقط 31 روستا دارای یک خط تلفن برای تماس عموم بودند در حالیکه از ابتدای انقلاب تا سال 64 یعنی در عرض 6 سال همین فردوس به برکت انقلاب اسلامی دارای 2 هزار شماره تلفن خودکار گردید و در سال 74 بالغ بر95 درصد روستاهای فردوس دارای تلفن خودکار خانگی شدند

کل شهر مشهد در52 سال حکومت پهلوی 41000 شماره تلفن داشت که درسال 74 یعنی در عرض 16 سال 194000 شماره‌ی جدید بمردم واگذار شد

درزمان شاه از برق سراسری و آب لوله کشی و راه آسفالته در روستاها خبری نبود

درزمان شاه، کل ایران فقط یک شبکه‌ی تلویزیونی داشت که آنهم ساعت 4 بعد از ظهر روشن و 11 و نیم شب خاموش میشد

درزمان شاه دانشگاه فقط در مراکز استانها بود و در هیچ شهر کوچکی دانشگاه وجود نداشت.

 

 

ارسال نظر